Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς και οδηγίες για ομαλή λειτουργία Δημοτικών, Νηπιαγωγείων, Ειδικών Σχολείων


Διευθυντές/Διευθύντριες και Μέλη Διδακτικού Προσωπικού
- Δημοτικών Σχολείων
- Νηπιαγωγείων
- Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς και οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 σηματοδοτείται ακόμη ένα νέο ξεκίνημα και μια καινούρια αρχή για εξήντα τρεις και πλέον χιλιάδες παιδιά των δημόσιων Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων του τόπου μας. Δίπλα στα παιδιά μας, έξι και πλέον χιλιάδες εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης είναι πανέτοιμοι και πανέτοιμες να νοηματοδοτήσουν αυτό το νέο ξεκίνημα, και μέσω της παιδαγωγικής διαδικασίας να στηρίξουν, να ενισχύσουν και να βοηθήσουν το κάθε παιδί ξεχωριστά να ξεδιπλώσει τις ικανότητες και τις αρετές του και να κυνηγήσει με αξιώσεις τα όνειρά του.

Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 για τους/τις εκπαιδευτικούς και στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων αλλά και στη συνέχεια, η δημιουργία συνθηκών υγειονομικής ασφάλειας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται και αυτή τη φορά πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Με οδηγό τη σημαντική εμπειρία που έχει αποκτηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και την καθοδήγηση των ειδικών, τα σχολεία μας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και αυτή τη φορά θα διαχειριστούν συντεταγμένα και αποτελεσματικά την όλη κατάσταση, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα βρίσκονται σε ισχύ. Ιδιαίτερη έγνοια και φροντίδα θα δοθεί στην παιδαγωγική και συναισθηματική στήριξη των μαθητών/ριών μας και την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της υγείας όλων.

Πέρα βέβαια από τη δημιουργία συνθηκών υγειονομικής ασφάλειας, το μέγιστο ζητούμενο σε κάθε σχολείο δεν μπορεί να είναι άλλο από την αγωγή και τη μάθηση των παιδιών. Αυτά άλλωστε αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της εργασίας κάθε εκπαιδευτικού. Συνεπώς, το μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί σε κάθε σχολείο και σε κάθε τάξη είναι η περαιτέρω βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για το κάθε παιδί ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και αξιών. Με σκληρή και συστηματική δουλειά, με προγραμματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης, η παιδαγωγική και επαγγελματική παρέμβαση των εκπαιδευτικών μας δεν μπορεί παρά να έχει θετικό πρόσημο και προσθετική αξία. Το απέδειξαν άλλωστε αυτό, στο πρόσφατο παρελθόν με τα αξιοζήλευτα αποτελέσματα που έφεραν οι μαθητές/μαθήτριές μας στη διεθνή έρευνα TIMSS. Το απέδειξαν, όμως, και φέτος με τη σημαντική μείωση του ποσοστού των παιδιών με ρίσκο αλφαβητισμού από 14% σε 10%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, εν μέσω, μάλιστα, πανδημίας.

Γι’ αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και για την ευρύτερη θετική συνεισφορά και προσφορά τους στη δημοτική εκπαίδευση, εκφράζουμε στους/τις εκπαιδευτικούς μας τα θερμά και ειλικρινή συγχαρητήριά μας! Είμαστε βέβαιοι ότι οι ίδιοι/ες ποτέ δεν επαναπαύονται, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κάθε επιτυχία, όπως άλλωστε και η κάθε αποτυχία ή αστοχία, σηματοδοτούν και νοηματοδοτούν την καινούρια προσπάθεια για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και της έμφασης που έχει δοθεί στα μαθησιακά αποτελέσματα, η νέα σχολική χρονιά χαρακτηρίζεται από μια σειρά αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων στη Δημοτική Εκπαίδευση, που έχουν ως βασικό ζητούμενο και κοινό σημείο αναφοράς την περαιτέρω ενδυνάμωση, βελτίωση και ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, για όλα ανεξαίρετα τα παιδιά. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

1) Επέκταση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ από 92 σε 109 δημοτικά σχολεία και από 52 σε 65 νηπιαγωγεία, με έμφαση σε δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης και μείωσης της σχολικής αποτυχίας.
2) Σημαντική ενίσχυση και ανακατανομή των πόρων που διατίθενται για ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί με πλήρη διδακτικό χρόνο 100 εκπαιδευτικών για τα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και άλλων 55 εκπαιδευτικών για όλα τα υπόλοιπα σχολεία.
3) Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία που παρουσιάζουν διαχρονικά αυξημένα ποσοστά παιδιών με ρίσκο αναλφαβητισμού. Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος σε 38 σχολεία την περσινή χρονιά, γίνεται επέκταση σε 50 σχολεία με παροχή επιπρόσθετου συνολικού χρόνου που αντιστοιχεί με πλήρη διδακτικό χρόνο 32 εκπαιδευτικών.
4) Έκδοση του οδηγού «Οδηγός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Τι, Γιατί και Πώς;» και περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλλεται για διαφοροποίηση της διδασκαλίας με συστηματική επιμόρφωση και ενδυνάμωση/στήριξη των εκπαιδευτικών.
5) Περαιτέρω αξιοποίηση του οδηγού «Λέμε ΟΧΙ» που προωθήθηκε πέρσι σε ψηφιακή μορφή σε όλα τα νηπιαγωγεία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου (εγκύκλιος ypp13525), με στόχο την ενίσχυση της ενημερότητας και την έγκαιρη ανάπτυξη της πρόληψης, απέναντι σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης (σεξουαλική διαπαιδαγώγηση) των παιδιών, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών προγραμματίζεται η έκδοση του οδηγού και αποστολή του σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.
6) Συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση σε ανθρώπινο προσωπικό του πιλοτικού προγράμματος για αξιολόγηση/επαναξιολόγηση των αναγκών παιδιών με ειδικές ανάγκες.
7) Έναρξη της υλοποίησης της Α΄ φάσης της επέκτασης της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την εγγραφή, τον Ιανουάριο του 2023, των πρώτων παιδιών που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2023-2024 (ηλικίας 4 6/12 - 4 8/12 χρονών).
8) Αύξηση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων από 202 σε 220 (138 Δημοτικά Σχολεία, 74 Νηπιαγωγεία, 8 Ειδικά Σχολεία).
9) Έμφαση στην ομαλή μετάβαση από την προδημοτική στο δημοτικό σχολείο και από το δημοτικό στο γυμνάσιο στη βάση του αναθεωρημένου υλικού και των οδηγιών που έχουν από πέρσι σταλεί στα σχολεία.
10) Συνέχιση του πιλοτικού προγράμματος εισαγωγής Σχολικών Συμβούλων στα δημοτικά σχολεία, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο σχολείο και περαιτέρω αύξηση του συνολικού χρόνου που διατίθεται.

Για κάθε μια από τις πιο πάνω πολιτικές/δράσεις έχουν ήδη αποσταλεί ή θα αποσταλούν προσεχώς στα σχολεία ξεχωριστές οδηγίες και άλλες πληροφορίες, ενώ για αρκετά από αυτά προγραμματίζονται, παράλληλα, και ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις.

Πέρα από τα πιο πάνω, προσβλέποντας στην επίτευξη της κοινής μας επιδίωξης για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας, δίνονται αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν στη σχολική χρονιά 2022-2023. Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση όλων, για διάφορα εκπαιδευτικά ή και διοικητικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε αυτά να τυγχάνουν ορθής, έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης «Οδηγίες Ομαλής Λειτουργίας Σχολείων»:
https://eservices.moec.gov.cy/dde-odigies-sch.

Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο, μπορείτε μεταξύ άλλων να βρείτε και όλα τα σχετικά και απαραίτητα έντυπα, κανονισμούς, νόμους, εγχειρίδια κ.λπ.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023, απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους και όλες, διευθυντικό, διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, και εύχομαι η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, γόνιμη και παραγωγική και να συνοδεύεται από κάθε προσωπική και οικογενειακή χαρά και ευτυχία.
Στους μαθητές και στις μαθήτριές μας, εύχομαι ολόψυχα, να έχουν μια χαρούμενη σχολική χρονιά, γεμάτη όμορφες στιγμές και πολλές επιτυχίες.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. : Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, [email protected]
: Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, [email protected]
: Αρχηγό Αστυνομίας, [email protected]
: Ιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας (Σχολιατρική Υπηρεσία), [email protected]
: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, [email protected]
: Υπηρεσία Ασύλου, [email protected]
: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υ.Π.Α.Ν. (Υ.Α.Π., Κ.Ε.Ε.Α.) :
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υ.Π.Α.Ν.
: Τεχνικές Υπηρεσίες Υ.Π.Α.Ν.
: Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Προσωπικού Υ.Π.Α.Ν.
: Λογιστήριο Υ.Π.Α.Ν.
: Αποθήκη Υ.Π.Α.Ν.
: Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε., Γραφείο Δ.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Ο.Ε.Δ.Ε.

: Π.Ο.Ε.Δ.
: Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, [email protected]
: Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, [email protected]
: Σχολικές Εφορείες Δημοτικής Εκπαίδευσης
: Ιδιωτικά Σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, [email protected]

Οδηγίες Ομαλής Λειτουργίας Σχολείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5864