Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τον Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τον Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικήςσε Συντονιστές/Συντονίστριες Βοηθούς Σε Συντονιστές/Συντονίστριες Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες  και καθηγητών/καθηγητριών Μουσικής που διδάσκουν στα Προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στους/στις Συντονιστές/Συντονίστριες ΒΔ των προγραμμάτων Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης Γλώσσας, καθώς επίσης και στους/στις διδάσκοντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικούς της Μουσικής, οι οποίοι/οποίες θα διδάξουν την τρέχουσα σχολική χρονιά (2022-2023) στα εν λόγω προγράμματα.

 Βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα προγράμματα, επιπλέον ενημέρωση για τον ρόλο του/της Συντονιστή/Συντονίστριας ΒΔ των σχολείων, στα οποία λειτουργούν προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία. Επιπλέον, άλλος στόχος είναι η ενημέρωση  των εκπαιδευτικών με ειδικότητα τη Μουσική, οι οποίοι/οποίες διδάσκουν στα συγκεκριμένα προγράμματα.  Τα εν λόγω σεμινάρια θα γίνουν διαδικτυακά. Το πρόγραμμα των δύο σεμιναρίων, όπως επίσης και οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι επισυνάπτονται. Παρακαλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση των σεμιναρίων από τους/τις ΣΒΔ και καθηγητές/καθηγήτριες της Μουσικής.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                            

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                               Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
                                                                         Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


284