Υποστήριξη εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία από το ΠΙ


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Νηπιαγωγείων, Ειδικών Σχολείων,
Δημοτικών Σχολείων, Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Υποστήριξη εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα από όλες τις Διευθύνσεις του ΥΠΑΝ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα συνεχίσει και φέτος την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΜΜΕΒ με επιμορφωτικές και άλλες δράσεις που υποστηρίζουν την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών.

1.  Δίκτυα εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Η λειτουργία των Δικτύων εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα θα συνεχιστεί και φέτος διά ζώσης και διαδικτυακά -σύγχρονα και ασύγχρονα- μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα τρία Δίκτυα (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης) έχουν την ευκαιρία για: 

  • άμεση ενημέρωση για επιμορφωτικές και άλλες δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην υποδοχή και ένταξη ΜΜΕΒ,
  • πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνονται μέσω διαδικτύου,
  • αλληλεπίδραση, αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών,     ανταλλαγή διδακτικού υλικού.

Συγκεκριμένα, ένας/μία εκπαιδευτικός που συμμετέχει στο Δίκτυο του/της βαθμίδας του μπορεί, εάν και όποτε επιθυμεί, να αναρτήσει μια διδακτική πρόταση, μια δραστηριότητα με τη μορφή φύλλου εργασίας ή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μια ιδέα που έχει εφαρμόσει και επιθυμεί να τη μοιραστεί κ.ο.κ. Στη συνέχεια, ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάρτηση, και μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα όποτε ο ίδιος/η ίδια επιθυμεί, για να προσθέσει μια δική του πρόταση ή απλώς να μελετήσει ή/και να αποθηκεύσει/εκτυπώσει το υλικό με αναφορά στον/στη δημιουργό.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα εγγραφής στην πλατφόρμα Moodle έχουν όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες που εργοδοτούνται στα σχολεία μέσω του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και παρακαλούμε για σχετική ενημέρωσή τους από τη διεύθυνση του κάθε σχολείου.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Δικτύων και στη βάση διάγνωσης αναγκών που έχει προηγηθεί θα πραγματοποιηθούν για το Α΄ τετράμηνο επιμορφωτικές δράσεις. Πληροφορίες για εγγραφή στα Δίκτυα και για τις επιμορφωτικές δράσεις μπορείτε να δείτε στα Παραρτήματα της παρούσας Εγκυκλίου: Παράρτημα 1 – Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, Παράρτημα 2 – Δημοτικά Σχολεία, Παράρτημα 3 – Νηπιαγωγεία.

 2.   Επιπλέον επιμορφωτικές δράσεις για σχολεία και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία

2.1. Σεμινάρια σε σχολική βάση: πραγματοποιούνται κατά τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Για το θέμα της υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ στο σχολείο και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας προσφέρονται για τη φετινή σχολική χρονιά τα εξής σεμινάρια σε σχολική βάση:

Θέμα

Σχολεία

Υποδοχή και ένταξη μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία

Μέσης, Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα  - διαφοροποίηση διδασκαλίας: καλή η θεωρία, στην πράξη τι κάνουμε;

Μέσης, Δημοτικά Σχολεία

Ανάπτυξη κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου για παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας: Εναλλακτικές προτάσεις και πρακτικές εφαρμογές 

Δημοτικά Σχολεία,

Νηπιαγωγεία

Ανάπτυξη κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου για παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας: Εναλλακτικές προτάσεις και πρακτικές εφαρμογές

Δημοτικά Σχολεία,

Νηπιαγωγεία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σεμινάρια σε σχολική βάση - Οικοσελίδα (pi.ac.cy)

2.2. Προαιρετικά Σεμινάρια: πραγματοποιούνται σε απογευματινό χρόνο και η δήλωση παρακολούθησης γίνεται από τον/την κάθε ενδιαφερόμενο/η εκπαιδευτικό, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για το θέμα της υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ στο σχολείο και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας προσφέρονται και για τη φετινή σχολική χρονιά Προαιρετικά Σεμινάρια. Ενδεικτικά: 

  1.  Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας  
  2.   Παραγωγή και αξιοποίηση υλικού και δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
  3. Δημιουργική και κριτική αξιοποίηση των εικονοβιβλίων ως μέσων προσέγγισης της διαφορετικότητας, της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της συμπερίληψης
  4.   Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
  5.   Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: διάλογος και πρακτική εφαρμογή
  6.   Ενεργοποίηση κριτικής σκέψης μέσω διαπολιτισμικής προσέγγισης
  7.   Μουσεία και πολιτισμικοί χώροι για διαπολιτισμική εκπαίδευση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης - Οικοσελίδα (pi.ac.cy)

2.3. Μάθημα ανοικτής πρόσβασης «Ελληνομάθεια και πολυγλωσσία»: οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ΜΜΕΒ έχουν την ευκαιρία για επιμόρφωση στον δικό τους χρόνο με επιμορφωτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση που είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://elearn.pi.ac.cy/moodle/course/view.php?id=26Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4:  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας  του έργου με τίτλο «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία και συντονίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙA

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mmev@cyearn.pi.ac.cy

Δρ Μάριος Στυλιανίδης    Δρ Κυπριανός Δ. Λούης     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης     Δρ Έλενα Χατζηκακού
Διευθυντής                       Διευθυντής                               Διευθυντής Μέσης            Αναπλ. Διευθύντρια
Δημοτικής                     Μέσης Γενικής                            Τεχνικής και                        Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Εκπαίδευσης                   Εκπαίδευσης                           Επαγγελματικής
                                                                                                  Εκπαίδευσης και
                                                                                                  Κατάρτισης 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


350