Επισκέψεις σε κυβερνητικά τμήματα λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής,  Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Επισκέψεις υποψηφίων Προέδρων ή/ και εκπροσώπων τους ή/και αρχηγών και αντιπροσωπειών πολιτικών κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε κυβερνητικά τμήματα, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, αποφάσισε την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων, οι οποίες πρέπει να διέπουν τις επισκέψεις υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και αρχηγών και αντιπροσωπειών πολιτικών κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε κυβερνητικές υπηρεσίες, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2023.

2. Οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και τα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης είναι κατ’ αναλογία οι εξής:

(α) Όταν υποψήφιος/α Πρόεδρος ή/και εκπρόσωπός του/της ή/και αρχηγός κόμματος που τον/την υποστηρίζει ζητεί/ούν επίσημα να επισκεφθεί/ούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, μόνος/η/οι/ες ή με συνοδεία, να τον/την/τους/τις υποδέχεται και συνοδεύει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του/της/τους ο/η οικείος/α Επιθεωρητής/Επιθεωρήτρια.

(β) Όταν από το κεντρικό επιτελείο υποψήφιου/ας Προέδρου ή από τα κεντρικά όργανα κόμματος που υποστηρίζει την υποψηφιότητά του/της, ζητηθεί επίσημα η επίσκεψη αντιπροσωπείας τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα, να την υποδέχεται και συνοδεύει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της ο/η οικείος/α Επιθεωρητής/Επιθεωρήτρια ή/και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια, ανάλογα με τον/την επικεφαλής ή τη σύνθεση της αντιπροσωπείας.

(γ) Όταν υποψήφιος/α Πρόεδρος ή/και εκπρόσωπός του/της ή/και αρχηγός κόμματος που τον/την υποστηρίζει ζητεί/ούν επίσημα να επισκεφθεί/ούν συγκεκριμένο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, μόνος/η/οι/ες ή με συνοδεία, να τον/την/τους υποδέχεται και συνοδεύει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του/της/τους/τις ο/η Πρώτος/η Λειτουργός Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπός του/της.

(δ) Όταν από το κεντρικό επιτελείο υποψήφιου/ας Προέδρου ή από τα κεντρικά όργανα κόμματος που υποστηρίζει την υποψηφιότητά του/της, ζητηθεί επίσημα η επίσκεψη αντιπροσωπείας τους σε συγκεκριμένο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, να την υποδέχεται και συνοδεύει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της ο/η Πρώτος/η Λειτουργός Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπός του/της, ανάλογα με τον επικεφαλής ή τη σύνθεση της αντιπροσωπείας.

(ε) Να μην επιτρέπονται επισκέψεις μεμονωμένων κομματικών στελεχών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα.

3. Με βάση τα πιο πάνω, αναμένεται ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες και ρυθμίσεις που έχουν αποφασιστεί, με στόχο να διασφαλιστεί αφενός η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και αφετέρου να μην υπάρξουν εμπόδια στο δικαίωμα των υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και αρχηγών και αντιπροσωπειών πολιτικών κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, να επισκέπτονται τα δημόσια σχολεία.

    Δρ Μάριος Στυλιανίδης            Δρ Κυπριανός Δ. Λούης              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
         Διευθυντής                               Διευθυντής                                Διευθυντής       
        Δημοτικής                                  Μέσης Γενικής                          Μέσης Τεχνικής
       Εκπαίδευσης                             Εκπαίδευσης                       και Επαγγελματικής                                                                                                                                                                     Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Κοιν.
: Γ.Ε.Δ.Ε., Γ.Ε.Μ.Γ.Ε., Γ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ.   
: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. 
: Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων ΣχολείωνΠροδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Εκπαίδευσης και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες          : 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


593