Ερευνητές/ήτριες στα σχολεία της Κύπρου - συνεργασία ΥΠΑΝ και ΙδεΚ


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Θέμα: Ερευνητές/ήτριες στα σχολεία της Κύπρου (συνεργασία ΥΠΑΝ και ΙδεΚ) 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CONNECT, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και Καινοτομία, υλοποιείται φέτος το Πρόγραμμα «Ερευνητές και Ερευνήτριες στα Σχολεία». Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της επαφής και διάδρασης των μαθητών/μαθητριών, αλλά και των εκπαιδευτικών με ερευνητές/ερευνήτριες. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα οργανωθούν επισκέψεις από ερευνητές και ερευνήτριες (που εργάζονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές επιχειρήσεις) σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, με στόχο να παρουσιαστεί με απλό και άμεσο τρόπο στους/στις μαθητές/μαθήτριες η σημασία της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και του επαγγέλματος του ερευνητή/ερευνήτριας ως επιλογή για το μέλλον. Στο πλαίσιο των εν λόγω επισκέψεων, οι παρουσιάσεις θα είναι συναφείς με τα θεματικά πεδία των Ευρωπαϊκών Αποστολών «Καρκίνος», «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Μετασχηματισμού», «Υγιείς Ωκεανοί, Θάλασσες, Παράκτια και Εσωτερικά Ύδατα», «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις», καθώς και «Υγεία του Εδάφους και Τρόφιμα».

Με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες που συνάδουν με τα θεματικά πεδία πιο πάνω, οι επισκέψεις από τους ερευνητές/ερευνήτριες θα διεξαχθούν τις ακόλουθες εβδομάδες:

  • Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων – 16 Οκτωβρίου 2022 (εβδομάδα 17-21 Οκτωβρίου 2022)
  • Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων – 31 Οκτωβρίου 2022 (εβδομάδα 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2022)
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – 4 Φεβρουαρίου 2023 (εβδομάδα 6-10 Φεβρουαρίου 2023)
  • Παγκόσμια Ημέρα της Γης – 22 Απριλίου 2023 (εβδομάδα 24-30 Απριλίου 2023)
  • Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών – 8 Ιουνίου 2023  (εβδομάδα 5-9 Ιουνίου 2023)

Τα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο  εδώ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2022. Στη συνέχεια, με βάση τις αιτήσεις των σχολείων και τη διαθεσιμότητα των ερευνητών/ερευνητριών, το ΙδεΚ θα επικοινωνήσει με όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία για τον καταρτισμό του προγράμματος.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη λειτουργό του ΙδεΚ κυρία Μυρτώ Αναστασιάδου στη διεύθυνση  manastasiadou@research.org.cy (τηλ. 22205069) ή με την Προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Δρα Γιασεμίνα Καραγιώργη στη διεύθυνση karagiorgi.y@cyearn.pi.ac.cy (τηλ. 22402317).

      Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης      Δρ Κυπριανός Δ. Λούης       Δρ Μάριος Στυλιανίδης     Δρ Έλενα Χατζηκακού                             

             Διευθυντής                         Διευθυντής                         Διευθυντής                 Αναπλ. Διευθύντρια
          Mέσης Τεχνικής και             Μέσης Γενικής                     Δημοτικής                  Παιδαγωγικού                                                         Επαγγελματικής                      Εκπαίδευσης                       Εκπαίδευσης              Ινστιτούτου     
          Εκπαίδευσης και         
          Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


882