Πρόγραμμα Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Α΄ Τετραμήνου 2022-23, για Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις, Γυμνασίων, Λυκείων,ΤΕΣΕΚ


Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων Γυμνασίων, Λυκείων, ΤΕΣΕΚ Ιδιωτικών Σχολείων Iδίου Tύπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΕΚ

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτονται τα προγράμματα για τη διεξαγωγή της Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Α΄ Τετραμήνου του σχολικού έτους 2022-23, για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις, Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ.

2. Οι εξετάσεις της Β΄ σειράς θα  διεξαχθούν μετά τη λήξη των εξετάσεων της  Α΄ σειράς. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Πρόγραμμα Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Α' τετραμήνου Γυμνασίου

Πρόγραμμα Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Α' τετραμήνου Λυκείου

Πρόγραμμα Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Α' τετραμήνου ΤΕΣΕΚ

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης            

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


2637