Συμμετοχή της Κύπρου στην κύρια φάση της διεθνούς έρευνας TIMSS 2023


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια)

 Θέμα: Συμμετοχή της Κύπρου στην κύρια φάση της διεθνούς έρευνας TIMSS 2023

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Κύπρος θα συμμετάσχει και στον νέο κύκλο της έρευνας Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Η συμμετοχή της χώρας μας στην TIMSS 2023 θα πραγματοποιηθεί με τους μαθητικούς πληθυσμούς της Δ΄ Δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα TIMSS είναι μία διεθνής έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 1995 και από τότε διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (IEA), ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της, ακολουθώντας αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και ποιοτικούς ελέγχους. Η έρευνα TIMSS αξιολογεί την επίδοση των μαθητών/μαθητριών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, διερευνώντας, παράλληλα, διάφορους παράγοντες που σχετίζονται δυνητικά με τη μάθηση στα δύο γνωστικά αντικείμενα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση: (α) Δοκιμίου Αξιολόγησης στα Μαθηματικά, (β) Δοκιμίου Αξιολόγησης στις Φυσικές Επιστήμες, (γ) Ερωτηματολογίου Μαθητή, (δ) Ερωτηματολογίου Εκπαιδευτικού, (ε) Ερωτηματολογίου Σχολείου και (στ) Ερωτηματολογίου Γονέων/Κηδεμόνων (μόνο για το Δημοτικό).

 

Η Κύπρος συμμετέχει για έβδομη φορά στην έρευνα TIMSS, και για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική εκδοχή της, με τη Β΄ Γυμνασίου. Η Δ’ Δημοτικού θα συμμετάσχει στην έντυπη εκδοχή της έρευνας, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες Δ΄ Δημοτικού δεν θα αξιολογηθούν σε νέα έργα. Αυτός ήταν ο λόγος που κατά την πιλοτική φάση, την άνοιξη του 2022, συμμετείχαν σχολεία από τον μαθητικό πληθυσμό της Β΄ Γυμνασίου μόνο.

Η κύρια φάση της έρευνας TIMSS 2023 θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2023, και σε αυτήν θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από όλα τα γυμνάσια (συμπεριλαμβανομένων και των εξατάξιων σχολείων) και 150 δημοτικά παγκύπρια. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Κοινοπραξία που συντονίζει την έρευνα, και ο κατάλογος με τα σχολεία που θα συμμετάσχουν επισυνάπτεται. Σε περίπτωση που το σχολείο σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο, παρακαλούμε όπως προβείτε στις πιο κάτω ενέργειες:

Α) Ορισμός Σχολικού Συντονιστή/Σχολικής Συντονίστριας

Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Σχολείου θα πρέπει να ορίσει ένα εκπαιδευτικό-μέλος του διδακτικού προσωπικού ως Σχολικό Συντονιστή/Σχολική Συντονίστρια για την Έρευνα TIMSS 2023. Ο Συντονιστής/Η Συντονίστρια δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στη διευθυντική ομάδα του σχολείου, θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά (μέσω email) με το Εθνικό Κέντρο TIMSS (ΚΕΕΑ) για έγκαιρη αποστολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων. Παράλληλα, ο Συντονιστής/η Συντονίστρια Σχολείου θα είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για την προώθηση και τη στήριξη της έρευνας στο σχολείο και αναμένεται να συντονίσει μαζί με τους Υπεύθυνους/τις Υπεύθυνες Χορήγησης Δοκιμίου την όλη διαδικασία τη μέρα της εξέτασης.

Το άτομο που θα επιλεγεί ως Σχολικός Συντονιστής/Σχολική Συντονίστρια θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του/της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/ (επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για Σχολεία – Σχολικός Συντονιστής/Σχολική Συντονίστρια), μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022. Για την υποβολή, θα χρειαστεί ο κωδικός που έχει αποσταλεί στα σχολεία για την ηλεκτρονική υποβολή παραγγελίας διδακτικών βιβλίων. Για οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στο: [email protected]

Το Εθνικό Κέντρο TIMSS σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης θα διοργανώσει ενημερωτική συνάντηση για τους Σχολικούς Συντονιστές/τις Σχολικές Συντονίστριες. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε χρόνο που θα καθοριστεί μεταγενέστερα. Θα ήταν χρήσιμο και σημαντικό να την παρακολουθήσετε και εσείς, έτσι ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα για τις διαδικασίες της έρευνας και να συμβάλετε στην όσο το δυνατό πιο ομαλή διεξαγωγή της.

Β) Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της εξέτασης TIMSS 2023

 Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο TIMSS. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν δύο ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι αδύνατο να διεξαχθεί η εξέταση στο σχολείο τους, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων. Η υποβολή των δύο ημερομηνιών θα πρέπει να γίνει από τον Σχολικό Συντονιστή/τη Σχολική Συντονίστρια, στη διεύθυνση http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/ (επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για Σχολεία – Σχολικός Συντονιστής/Σχολική Συντονίστρια), μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.Γ) Αξιοποίηση αποδεσμευμένου υλικού TIMSS

Γ) Αξιοποίηση αποδεσμευμένου υλικού TIMSS

Η εξέταση δεν απαιτεί προετοιμασία σε σχέση με την εκμάθηση συγκεκριμένης ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος. Ωστόσο, είναι καλό οι μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν με τη μορφή και τον τύπο των ασκήσεων που θα κληθούν να απαντήσουν, ώστε να αντιμετωπίσουν την εξέταση με σοβαρότητα και να πιστέψουν ότι έχουν τις δυνατότητες να πετύχουν καλές επιδόσεις.

Παραδείγματα ασκήσεων TIMSS είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ: http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/. Παρακαλούμε όπως παροτρύνετε τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας να επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να εξοικειωθούν με το υλικό. Το Εθνικό Κέντρο TIMSS βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους διοργανωτές, και, αν υπάρχει δυνατότητα, θα ενημερώνει την ιστοσελίδα με επιπρόσθετο υλικό, με βάση τις οδηγίες

Για ζητήματα που αφορούν στη χρήση του αποδεσμευμένου υλικού, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Συντονιστική Ομάδα για την έρευνα TIMSS 2023:

 Δημοτική Εκπαίδευση

Γιώργος Γιαλλουρίδης (Π.Λ.Ε.), Γενικός Συντονισμός Μάριος Χαραλάμπους (Ε.Δ.Ε.), Φυσικές Επιστήμες Άντρη Μιχαήλ (Ε.Δ.Ε.), Μαθηματικά

 Μέση Γενική Εκπαίδευση

Nικόλας Γιασουμής (Γ.Ε.Μ.Ε.), Γενικός Συντονισμός Στάλω Κουκουμά (Ε.Μ.Ε.), Χημεία

Γιαννάκης Χατζηκωστής (Ε.Μ.Ε.), Φυσική, Γεωγραφία Παναγιώτα Μυλωνά (Ε.Μ.Ε.), Βιολογία

Όλγα Παπαγιάννη (Ε.Μ.Ε.), Μαθηματικά

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο TIMSS (ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], ιστοσελίδα: http://keea-timss.pi.ac.cy/timss/, τηλέφωνα: 22402317 - Γιασεμίνα Καραγιώργη, 22402456 - Σοφία Βλάμη, 22402458 - Νίκος Παπαδούρης, 22402471 - Μαρία Νικολαΐδου).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Έλενα Χατζηκακού Αν. Διευθύντρια
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοιν. : Γ.Ε.Δ.Ε., Γ.Ε.Μ.Γ.Ε.
Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


312