Διευκολύνσεις στις Εξετάσεις και Διαγωνίσματα προς τους/τις μαθητές/τριες Προγράμματος Αλφαβητισμού


Προς Διευθυντές/τριες
Γυμνασίων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Παροχή Διευκολύνσεων στις Εξετάσεις και Διαγωνίσματα προς τους/τις μαθητές/τριες του Προγράμματος Αλφαβητισμού

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι πρέπει να προσφέρεται η πιο κάτω διευκόλυνση προς τους/τις μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν αξιολογηθεί από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) ότι ανήκουν στην ομάδα παιδιών που πιθανόν να εκδηλώσουν προβλήματα Λειτουργικού Αναλφαβητισμού:

Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης

Στις εξετάσεις/ανεξετάσεις και διαγωνίσματα, οι μαθητές/τριες του Προγράμματος Αλφαβητισμού τοποθετούνται σε προκαθορισμένη αίθουσα, διαφορετική από αυτήν που έχει ορισθεί για το τμήμα τους, σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αφού οι μαθητές/τριες παραλάβουν το γραπτό τους, ο/η Επιτηρητής/τρια διαβάζει μεγαλόφωνα ολόκληρο το εξεταστικό δοκίμιο και δίνει οδηγίες και επεξηγήσεις στα σημεία που θα υποδειχθούν από τους/τις εξεταζόμενους/ες, κατά τρόπο όμως που δεν προδιαγράφεται η απάντηση και δεν αλλοιώνεται το δοκίμιο. Ο χρόνος εξέτασης ξεκινάει από το σημείο που τελειώνει η προφορική απλοποίηση. Οι μαθητές/τριες δικαιούνται να υποβάλλουν ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Η παροχή της διευκόλυνσης της απλοποίησης της γλωσσικής διατύπωσης στα διαγωνίσματα και εξετάσεις θα παρέχεται σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες για τα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp13913

Τονίζεται ότι οι διευκολύνσεις θα προσφερθούν στους μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Αλφαβητισμού στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου και στους μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου που παρακολουθούν το Πρόγραμμα σε απογευματινό χρόνο στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). Οι διευκολύνσεις θα προσφέρονται, επίσης, στους/στις μαθητές/τριες που δεν κατέστη δυνατόν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, λόγω της μη δημιουργίας ομάδας Αλφαβητισμού (εξαιτίας μικρού αριθμού μαθητών/τριών).

Για τις περιπτώσεις των παιδιών που δεν παρακολούθησαν το Πρόγραμμα, λόγω μη συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων τους, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για παροχή των πιο πάνω διευκολύνσεων στα παιδιά τους.

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


586