Παγκύπρια ημερίδα για καθηγητές Οικονομικών


Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων,
Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολείων Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου

Θέμα: Παγκύπρια ημερίδα για καθηγητές Οικονομικών που αφορά την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας, η Κεντρική Τράπεζα διοργανώνει ημερίδα για τους καθηγητές οικονομικών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπροσωπείται στην Ad Hoc Επιτροπή για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής από την Επιθεώρηση Οικονομικών Μαθημάτων.

Κύριος σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και των δράσεων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Ad Hoc Επιτροπής. Πρόσθετα, η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες και παρουσιάσεις από τους ακαδημαϊκούς Ανδρέα Μηλιδώνη και Παναγιώτη Ανδρέου, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντίστοιχα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 9:00 με 13:45, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Παρακαλείστε όπως διαβιβάσετε την παρούσα εγκύκλιο στους εκπαιδευτικούς, η παρουσία των οποίων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                        Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής                                                     Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                                  Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
                                                                                                  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


387