Πρόσκληση συμμετοχής νέων για παρουσίαση αξιόλογων ιδεών με έμπνευση τη μουσική MusEdX2023


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής νέων για παρουσίαση αξιόλογων ιδεών με έμπνευση τη μουσική “MusEdX2023”

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ο Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής, προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες αλλά και νέους και νέες ηλικίας 12 έως 23 ετών, να δηλώσουν συμμετοχή στο τρίτο MusEdX 2023” που διοργανώνεται στην Κύπρο.

Η εκδήλωση MusEdX 2023” θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2023, στο Θέατρο Παλλάς και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) παρουσιάσεις αξιόλογων ιδεών με έμπνευση τη μουσική, διάρκειας δέκα (10) περίπου λεπτών η κάθε μία.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση επιδιώκει να:

 • προσφέρει βήμα και φωνή στη νέα γενιά,
 • προσφέρει σε αυτήν την ευκαιρία να αναδείξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα της
 • την ενθαρρύνει να αναπτύξει δεξιότητες του 21ου αιώνα που δεν συμπεριλαμβάνονται κατά ανάγκη στην τυπική εκπαίδευση (προσωπικής ανάπτυξης, παρουσίασης, επικοινωνίας, επιχειρηματικότητας κ.ά).

Εμπνευσμένο από σύγχρονες επιτυχημένες διεθνείς διοργανώσεις ευρείας προβολής όπως οι TEDx, Ignite, IdeaCity κ.ά., το MusEdX 2023” επιδιώκεται να αποτελέσει την απάντηση στους περιορισμούς και την κοινωνική αποστασιοποίηση που επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Πληροφορίες συμμετοχής:

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν βιντεοσκοπημένη την παρουσίασή τους, σε μορφή mp4 με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή σε μορφή usb στο Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής (αρ. γραφείου 414Α) στο ΥΠΠΑΝ μέχρι τις 3 Απριλίου 2023. Το βίντεο θα συνοδεύεται από την ειδική Δήλωση Συμμετοχής (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο, βλ. Παράρτημα 1).
 • Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει διάρκεια 10 περίπου λεπτά.
 • Το περιεχόμενο της βιντεοσκοπημένης παρουσίασης αναμένεται να περιλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα τη μουσική διάσταση, η οποία θα πρέπει να συνδέεται λειτουργικά και δημιουργικά με μια αξιόλογη, πρωτότυπη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιδέα ή προϊόν, ικανά να προσεγγίσουν και να ευαισθητοποιήσουν το μη εξειδικευμένο ακροατήριο όλων των ηλικιών. Αντικείμενο του μηνύματός τους να είναι το πραγματικό πάθος τους ώστε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το κοινό.
 • Οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις θα μπορούν να περιλαμβάνουν, εκτός από την ομιλία, προβολές, φωτογραφίες, εικόνες, animations, βίντεο, παραθέματα ή άλλα μέσα και ευφάνταστους τρόπους παροχής πληροφοριών που θα εμπνεύσουν και θα συγκινήσουν τους ακροατές.
 • Σημειώνεται ότι για τους/τις ανήλικους/ες συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εξασφάλισης γονικής άδειας για σκοπούς δημόσιας προβολής (επισυνάπτεται σχετική επιστολή για γονείς/κηδεμόνες, βλ. Παράρτημα 2).

Αξιολόγηση συμμετοχών:

 • Για την αξιολόγηση όλων των βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή υπό την εποπτεία της ΕΜΕ Μουσικής.
 • Η επιλογή των τελικών παρουσιάσεων από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων:

-  Ενδιαφέρουσα πρωτότυπη θεματολογία (ιδέα ή προϊόν)

-  Συνοπτική ολοκληρωμένη και δομημένη ανάπτυξη θέματος

-  Σκηνική παρουσίαση

-  Επικοινωνιακές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση

-  Δυνατότητα προσέγγισης μη εξειδικευμένου κοινού

 • Στην περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι οι συμμετοχές έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, τότε θα προχωρήσει σε δημόσια παρουσίαση αυτών που θα κριθούν ως οι πιο αξιόλογες.

Παρουσίαση

Η δημόσια παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2023, στο Θέατρο Παλλάς, με ακροατήριο στον χώρο της εκδήλωσης.

Χρονοδιάγραμμα:

Τελευταία ημερομηνία αποστολής συμμετοχής και βιντεοσκοπημένης παρουσίασης

 3 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 6 Απριλίου 2023

Παρουσίαση εκδήλωσης

 26 Απριλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα https://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/musedx. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 22800698 και 22800735.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά του/τις εκπαιδευτικούς Μουσικής και τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου σας.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                             Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης Γενικής                            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής 
Εκπαίδευσης                                                 και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


357