Αποστολή ενημερωτικών τριπτύχων


1. Τρίπτυχο Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) (για εκπαιδευτικούς), 2. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για μαθητές/μαθήτριες)

ΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Θέμα: Αποστολή ενημερωτικών τριπτύχων:

1. Τρίπτυχο Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) (για εκπαιδευτικούς),
2. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για μαθητές/μαθήτριες)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το ΠΑ.ΒΙ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - ΥΠΠΑΝ) θα αποστείλει σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων, μέσω της Αποθήκης του ΥΠΑΝ, τα πιο κάτω έντυπα:

1. Τρίπτυχο Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ),

2. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.

Η διανομή θα αρχίσει στις 25 Ιανουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

Παρακαλούμε όπως η Διεύθυνση του κάθε σχολείου, διανέμει:

-  ένα (1) αντίτυπο του Τριπτύχου Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) σε κάθε εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, και

-  ένα (1) αντίτυπο του Τριπτύχου (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο σε κάθε μαθητή/μαθήτρια της σχολικής μονάδας, με σκοπό να μεταφερθεί στο σπίτι για ενημέρωση της οικογένειας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

(Δρ Έλενα Χατζηκακού) Αν. Διευθύντρια

Για Γενικό Διευθυντή

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


147