Προκήρυξη Ζ Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚ 2022-2023


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Ιδιωτικών Σχολείων

Θέμα: Προκήρυξη Ζ΄ Παγκύπριου Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Μαθητικού Διαγωνισμού του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.), για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Π.Ο.Κ.), σε συνεργασία με το Υπουργείο    Παιδείας    Αθλητισμού     και     Νεολαίας     (ΥΠΑΝ),     προκηρύσσει     τον    Ζ΄ Παγκύπριο Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Μαθητικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2022- 2023. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Νηπιαγωγείων (μόνο για την κατηγορία της ζωγραφικής), Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων (Γενικών, Τεχνικών και Επαγγελματικών) της Κύπρου.

Η θεματολογία, οι όροι και οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού επισυνάπτονται στο Παράρτημα.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Μάριος Στυλιανίδης: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης         
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης: Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                 
Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης :  Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
: Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


250