Συμμετοχή σχολείων Μέσης Eκπαίδευσης στο πρόγραμμα SEISMO-Lab


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σχολείων Μέσης Eκπαίδευσης στο πρόγραμμα SEISMO-Lab

Η ερευνητική ομάδα Research in Science & Technology Education Group (ReSciTEG) του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/resciteg/) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Creating School Seismology Labs Forthe Development of StudentsCompetences (SEISMO-Lab, https://seismolab.gein.noa.gr/), το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Programκαι αποτελεί μέρος της δράσης “Cooperation partnerships in school education”. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διεξαχθούν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και εφαρμογές σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ερευνητικό πρόγραμμα θα βρείτε στο Παράρτημα.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των εκπαιδευτικών ή/και των σχολείων στο πρόγραμμα SEISMOLab δε θα υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη επιβάρυνση της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ή των σχολείων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα SEISMO-Lab θα συμμετάσχουν σε σχετική επιμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ 15:30- 18:30, στην αίθουσα Α014, στα Κεντρικά Κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75). Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη φύση, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος, θα γνωρίσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και πως αυτές μπορούν να υλοποιηθούν στην σχολική τάξη, θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές της Σεισμολογίας και θα εξασκηθούν σε υποδειγματικές δραστηριότητες που αξιοποιούν σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές για την διδασκαλία θεμάτων που άπτονται του κλάδου της Σεισμολογίας, κάνοντας χρήση του σχετικού εξοπλισμού και της πλατφόρμας συλλογής και ανάλυσης σεισμικών δεδομένων. Με το πέρας των επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα κληθούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες εκπαιδευτικής Σεισμολογίας στα σχολεία τους κατά την τρέχουσα και επόμενη σχολική χρονιά, να συλλέξουν δεδομένα και να συνεισφέρουν στην υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση του προγράμματος SEISMO-Lab, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://forms.gle/9YhiQNbeY8p4rjmN9 το αργότερο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                           Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης                                        Διευθυντής Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης                                   Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


517