Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2023


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2023

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα ενημερώνεστε ότι, τα σεμινάρια Φεβρουαρίου για τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω Ms-Teams στις 17, 20, 21, 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2023. Η διάρκεια κάθε τηλεσυνάντησης ανά ειδικότητα δεν θα υπερβαίνει τη μία ώρα. Οι σύνδεσμοι (link) και οι κωδικοί σύνδεσης για το σεμινάριο κάθε ειδικότητας θα σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.

Το θεματολόγιο των εν λόγω σεμιναρίων είναι:

  • Οδηγίες για ευέλικτη οργάνωση της διδασκαλίας, ώστε να εφαρμόζονται τα Πλαίσια Μάθησης στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.
  • Ανατροφοδότηση για τη νέα μορφή αξιολόγησης μαθητών/τριών στα Γυμνάσια και Λύκεια.
  • Γενικότερα θέματα κάθε ειδικότητας

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Σεμιναρίων κάθε ειδικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                      Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                             Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                 και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1126