Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων,
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), (το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Σχολικής Εκπαίδευσης και τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ), διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ), με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα. Στόχος της επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας, από τη θέση του θεσμικού τους ρόλου ως ΥΤ.  Αναμένεται ότι η ενδυνάμωση των ΥΤ όσον αφορά αυτή τη θεματική, θα αποτεέσει προστατευτικό παράγοντα για τα παιδιά του τμήματός τους, αλλά και για τους ίδιους/τις ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση που λήφθηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος τον Ιούνιο του 2022. Θα προσφέρεται εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας το Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης (ΔΠΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://elearn.pi.ac.cy/) σε ασύγχρονη μορφή και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν σε χρόνο που οι ίδιοι/οι ίδιες θα αποφασίσουν και με τον δικό τους προσωπικό ρυθμό. Το Πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 και ο αναμενόμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή του υπολογίζεται στις δώδεκα (12) ώρες.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος αποτελείται από τρεις (3) θεματικές ενότητες (Παράρτημα Α - Δημοτική Εκπαίδευση, Παράρτημα Β - Μέση Εκπαίδευση). Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των εισηγητών/εισηγητριών, καθώς και μικρό αριθμό δραστηριοτήτων με άμεση ανατροφοδότηση (quiz). Μετά την ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων και τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης, το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών.

Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα γίνεται μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy/), στην κατηγορία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ»,  από  τη Δευτέρα, 13  Φεβρουαρίου  2023 μέχρι την Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023. Οι οδηγίες για εγγραφή στο Πρόγραμμα, καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών, που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Για διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους/τις λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Χριστιάνα Σταύρου (τηλ. 22402479), Γιώτα Παναγιώτου (τηλ. 22402464) και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου (τηλ. 22402350) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση programma-yt@cyearn.pi.ac.cy.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και ενθαρρύνετε τους/τις εκπαιδευτικούς που κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023 έχουν καθήκοντα Υπεύθυνου/Υπεύθυνης Τμήματος, να παρακολουθήσουν το σχετικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα τον Ιούνιο του 2022 δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσουν ξανά. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι σύμφωνα με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε οι εκπαιδευτικοί που θα αναλαμβάνουν καθήκοντα ΥΤ, να έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει το εν λόγω Πρόγραμμα.

Παράρτημα Α΄ - Δημοτική Εκπαίδευση

Παράρτημα Β΄ - Μέση Εκπαίδευση

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Δρ Έλενα Χατζηκακού

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναπλ. Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


524