Διεξαγωγή Δικτύων σχολείων για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές/τριες με Μεταναστευτική Βιογραφία


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Διεξαγωγή Δικτύων σχολείων για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία, όπου λειτουργούν Προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της επιτυχούς διεξαγωγής σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων σε εκπαιδευτικούς, που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022, πληροφορείστε ότι ο Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους ΕΜΕ των ειδικοτήτων, προγραμματίζει τη διεξαγωγή Δικτύων σε σχολεία, όπου λειτουργούν Προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία.

Στο πλαίσιο του Δικτύου και στη βάση του πυρήνα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας, θα επιχειρηθεί και φέτος η οργάνωση των σχολείων, με απώτερο στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που τους απασχολούν και προκύπτουν ως ανάγκη κατά τη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης, την παρουσίαση στρατηγικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσα από δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών όλων των επιπέδων ετοιμότητας στο μάθημα.

Για τον λόγο αυτό, μάχιμοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν διδασκαλίες, με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων και ανταλλαγή απόψεων. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν συνδιδασκαλίες με εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ΔΡΑ.Σ.Ε.+.

Σημαντική επιδίωξη της διοργάνωσης των Δικτύων είναι η παρακολούθηση των διδασκαλιών από όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά με Μεταναστευτική Βιογραφία, με την ελάχιστη απώλεια διδακτικού χρόνου. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραμμα του/της καθενός/καθεμιάς με ανταλλαγή διδακτικών περιόδων, ώστε να διασφαλισθεί το πιο πάνω ζητούμενο.

Παρακάτω, παρατίθενται οι ημερομηνίες και οι χώροι διεξαγωγής των δειγματικών διδασκαλιών ανά μάθημα και επαρχία. Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται όπως διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω δειγματικές διδασκαλίες.

  • Ελληνικά ως δεύτερη Γλώσσα

Λευκωσία

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμν. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πλατύ

16 Μαρτίου

3η περίοδος και 4η περίοδος

9.10 – 10.30

Λεμεσός

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Νεάπολης

30 Μαρτίου

3η  – 4η περίοδος

9.10 – 10.30

Λάρνακα / Αμμόχωστος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Παραλιμνίου

22 Μαρτίου

1η  – 2η περίοδος

7.30 – 9.00

Πάφος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου

6 Απριλίου

5η  – 6η περίοδος

10.50 – 12.10

  • Μαθηματικά

Λευκωσία

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Λύκειο Ακρόπολης

2 Μαρτίου

12.00 – 13.30

 Λεμεσός

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Λύκειο Αγ. Νικολάου

8 Μαρτίου

12.00 – 13.30

 Λάρνακα / Αμμόχωστος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Λύκειο Αγίου Γεωργίου

20 Μαρτίου

12.00 – 13.30

 Πάφος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης

1 Μαρτίου

5η  – 6η περίοδος

11.10 – 12.40

  • Φυσική

Λευκωσία

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Λύκειο Παλουριώτισσας

15 Μαρτίου 2η περίοδος 8.15 – 9.00

Λεμεσός

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη

10 Μαρτίου 5η περίοδος 11.10 – 11.55

 Λάρνακα / Αμμόχωστος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων

21 Μαρτίου 6η περίοδος 11.55 – 12.40

 Πάφος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Απ. Παύλου

13 Μαρτίου 5η περίοδος 10.50 – 11.30

  • Βιολογία

Λευκωσία

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμν. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πλατύ

28 Φεβρουαρίου 3η  περίοδος 9.10 – 9.50

 Λεμεσός

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Λεμεσού

9 Μαρτίου

3η περίοδος

9.10 – 9.50

 Λάρνακα / Αμμόχωστος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Παραλιμνίου

14 Μαρτίου

4η περίοδος

 

9.50 – 10.30

 Πάφος

Χώρος διεξαγωγής

Ημερομηνία και Ώρα Δειγματικής Διδασκαλίας

Γυμνάσιο Έμπας

6 Μαρτίου

4η περίοδος

9.50 – 10.30

 Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε παιδιά με Μεταναστευτική Βιογραφία παρακαλούνται όπως υποβάλουν (μετά από έγκριση της Διεύθυνσης και ενημέρωση της οικείας / του οικείου Συντονιστή / Συντονίστριας Β.Δ. Προγραμμάτων Μεταναστευτικής) την πιο κάτω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στον υπερσύνδεσμο:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA AAAEY-C3378VUNjgyVFJGUlZGMjNJU1YwTjk3V1YwUEhUTS4u

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, παρακαλούμε όπως το έντυπο υποβληθεί κατά προτίμηση τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δειγματικής διδασκαλίας στην οποία προτίθεται να συμμετάσχει ο/η εκπαιδευτικός.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα σεμινάρια, αλλά και για τη συμμετοχή σε αυτά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Συμβούλους για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής στη ΔΜΓΕ, Άντρια Κούμα - Αθανασίου, Μαρία Γρηγορίου και Χρυσάνθη Δημητρίου στο 22800949 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dme- metanasteftiki-viografia@schools.ac.cy .

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                         Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                                                             Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                                 Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
                                                                                              Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1000