Προκήρυξη 8ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Συγγραφής Δοκιμίου για τον Λουκή Ακρίτα


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Λυκειακού Κύκλου Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέµα: Προκήρυξη 8ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Συγγραφής Δοκιμίου για τον Λουκή Ακρίτα

Πληροφορείστε ότι το Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή Ακρίτα σε συνεργασία με τη  Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προκηρύσσει τον 8ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Συγγραφής Δοκιμίου για τον λογοτέχνη Λουκή Ακρίτα, μεταξύ των μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου των Δημόσιων και των Ιδιωτικών  Σχολείων Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, κατά την 3η και 4η περίοδο (9:20 π.μ. – 10:50 π.μ.). Το θέμα του Διαγωνισμού θα απορρέει από τη ζωή    και το έργο του Λουκή Ακρίτα και θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (www.moec.gov.cy Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Εγκύκλιοι), γύρω στις 8:50 π.μ. Η έκταση του δοκιμίου καθορίζεται ανάμεσα στις 450 – 500 λέξεις.

Οι μαθητές θα πρέπει να αναγράψουν στην άνω αριστερή γωνία του δοκιμίου  τους το ονοματεπώνυμό τους, το όνομα του πατέρα τους, τον αριθμό της ταυτότητάς τους, το όνομα του/ της εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα των Νέων Ελληνικών, καθώς επίσης και το όνομα του Σχολείου τους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να σφραγιστούν με τη σφραγίδα του Σχολείου και να καλυφθούν με το συνηθισμένο αδιαφανές αυτοκόλλητο. Κάθε σχολείο θα πρέπει να επιλέξει τα δύο (2) καλύτερα δοκίμια, τα οποία πρέπει να αποστείλει  σε 5 (πέντε) καλής ποιότητας φωτοαντίγραφα,  το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 6η Απριλίου 2023 (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη Διεύθυνση  «Διαγωνισμός Δοκιμίου Λουκή  Ακρίτα», υπόψη     κ. Ανδρέα Σοφόκλη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (τηλ. 22806332, email: asofokli@schools.ac.cy).

     Τον Διαγωνισμό αθλοθετεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και θα απονεμηθούν βραβεία ως εξής: Α΄ Βραβείο €750, Β΄ Βραβείο €500 και Γ΄ Βραβείο €250. Θα απονεμηθούν επίσης διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος.

Επισυνάπτεται:

Παράρτημα: Κατάλογος συγγραφικού έργου Λουκή Ακρίτα και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                                                    Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                         Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


312