Αίτημα εκπαιδευτικών για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών ή διευκολύνσεων


Διευθυντές/Διευθύντριες
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών,
Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Αίτημα εκπαιδευτικών για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών ή διευκολύνσεων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται για λόγους υγείας να αιτηθούν παραχώρησης εύλογων προσαρμογών ή διευκολύνσεων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να το πράξουν το αργότερο μέχρι τις 5 Απριλίου 2023 ώστε να εξεταστούν εγκαίρως για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Για τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα αιτήματα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης τα αιτήματα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να αποστέλλονται στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

2. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν ήδη τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως τα υποβάλουν εκ νέου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα χρονοδιαγράμματα, ώστε να εξεταστούν για τον εν λόγω σκοπό.

 Δρ Μάριος Στυλιανίδης          Δρ Κυπριανός Δ. Λούης             Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής                                 Διευθυντής                                      Διευθυντής
Δημοτικής                                  Μέσης Γενικής                                Μέσης Τεχνικής και
Εκπαίδευσης                              Εκπαίδευσης                                  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
                                                                                                             Κατάρτισης

Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Π.Ο.Ε.Δ, Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1024