Οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου

Στο πλαίσιο της λήψης βελτιωτικών μέτρων για το θέμα της εξέτασης του B΄ τετραμήνου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, οι Διευθύνσεις των σχολείων καλούνται όπως, για τον υπόλοιπο διαθέσιμο σχολικό χρόνο, επιληφθούν όλων των απαραίτητων ενεργειών έτσι ώστε οι δραστηριότητες (σχολικοί εορτασμοί, εκδηλώσεις, δράσεις κ.λπ.) να περιοριστούν μόνο στις θεσμοθετημένες από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με στόχο ο διδακτικός χρόνος να αξιοποιείται όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                         Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                                            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                         Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1109