Τελετή Βράβευση Ζ΄ Πανελλήνιου και Παγκ. Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚ Ελλάδας

23 Σεπ 2023 - 11:33


Διαγωνισμοί και Συνέδρια Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ

22 Σεπ 2023 - 15:56


Συνέδριο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

22 Σεπ 2023 - 15:43


Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και Σεμινάρια για Γονείς 2023-2024

20 Σεπ 2023 - 11:53


Πρόβλεψη βαθμολογίας ως μέρος της διαδικασίας εξέτασης αίτησης μαθητή/ριας από Εκπ. Ιδρύματα εξωτερικού

18 Σεπ 2023 - 14:26


Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους/τις Επιθεωρητές/ήτριες σε εκπαιδευτικούς

18 Σεπ 2023 - 11:16


Διαδικασία εξασφάλισης απαλλαγής από μάθημα

14 Σεπ 2023 - 14:52


Επιχορήγηση δράσεων, εκτός σχολικού χρόνου, για στήριξη μαθητών/ριών που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού

11 Σεπ 2023 - 10:06


Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.)

04 Σεπ 2023 - 11:23


Διεξαγωγή σειράς διαλέξεων από τον Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη

04 Σεπ 2023 - 11:05


Newsletter