Εφαρμογή Ενιαίας Πολιτικής για Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης


Για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή τελικού απολογισμού) – Σχολική χρονιά 2022-2023

Διευθυντές/Διευθύντριες
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και
Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή τελικού απολογισμού) – Σχολική χρονιά 2022-2023

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου ημερ. 17 Φεβρουαρίου 2023, υπενθυμίζεται ότι κάθε σχολική μονάδα αναμένεται να υποβάλει τον τελικό απολογισμό των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών της μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Για τον σκοπό αυτό, ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης κάθε σχολείου θα πρέπει να εισέλθει στον ηλεκτρονικό χώρο του Σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο (https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy), όπου καταχωρίζονται το θέμα, οι στόχοι και οι δράσεις που οργανώνονται στο Σχολείο για υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης. Από το αριστερό κατακόρυφο μενού θα πρέπει να επιλεγεί η φράση «Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης» και, ακολούθως, η καρτέλα (tab) «Τελικός Απολογισμός». Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός απολογισμός αφορά σύντομες απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήματα αναφορικά με τους στόχους και τις δράσεις του Σχολείου και τον βαθμό επίτευξής τους, καλές πρακτικές που προέκυψαν, καθώς και μια γενική αποτίμηση του τι έχει αποκομίσει το σχολείο από τη φετινή εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει και στη λήψη απόφασης για συνέχιση της συμμετοχής ή για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης. Σχετική εγκύκλιος αναρτήθηκε στις 23 Μαΐου 2023 (ypp15641). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού απολογισμού είναι στις 30 Ιουνίου 2023.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση epaggelmatikimathisi@cyearn.pi.ac.cy.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης ΔιευθυντήςΜέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δρ Έλενα Χατζηκακού Αναπλ. Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


530