Πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος, οι οποίες ρυθμίζονται κεντρικά από το ΥΠΑΝ


Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Εξατάξιων Σχολείων (Λυκειακός Κύκλος)

Θέμα: Πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος, οι οποίες ρυθμίζονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η ΔΜΓΕ και η ΔΜΤΕΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ρυθμίζουν τις πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για τα μαθήματα:

α)  Των Ιταλικών Β΄ και Γ΄ Λυκείου

β) Των Ισπανικών Β΄ και Γ΄ Λυκείου

γ) Των Γερμανικών Β΄ και Γ΄ Λυκείου/ΤΕΣΕΚ

δ) Των Ρωσικών Β΄ και Γ΄ Λυκείου/ΤΕΣΕΚ

ε)   Των Τουρκικών Β΄ και Γ΄ Λυκείου στ) Της Θεατρολογίας Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ζ) Των Γραφικών Τεχνών Β΄ και Γ΄ Λυκείου

η) Του Αρχιτεκτονικού – Τεχνικού Σχεδίου Β΄ και Γ΄ Λυκείου θ) Της Οικιακής Οικονομίας Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ι)    Της Φωτογραφίας Β΄ Λυκείου

ια) Των Γραφιστικών Εφαρμογών Γ΄ Λυκείου.

Για τον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος, της σχολικής χρονιάς 2023 – 2024, οι σχολικές μονάδες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο το αρχείο “excel” του παραρτήματος, με τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται σε ξεχωριστές στήλες:

1. Για κάθε ξεχωριστή συνδιδασκαλία – αυτόνομο τμήμα κ.τ.λ. δίδεται διαφορετικός αύξων αριθμός.

Με τον αριθμό αυτό, θα διαχωρίζεται η κάθε Συνδιδασκαλία - Τμήμα κ.λπ.

2. Σχολείο.

Επιλογή του ονόματος του σχολείου.

3. Τάξη.

Επιλογή της τάξης των μαθητών/τριών που αποτελούν το Τμήμα – Συνδιδασκαλία κ.λπ. (Β΄ Τάξη ή Γ΄ Τάξη, Μονάδα)

4. ΟΝΟΜΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ της Συνδιδασκαλίας ή του Αυτόνομου Τμήματος ή της Μονάδας ή του Τμήματος Στήριξης.

- Σε αυτή τη στήλη θα καταγράφεται το όνομα/κωδικός της συνδιδασκαλίας, όπως αυτό θα αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας.

- Θα καταγράφονται επίσης τα τμήματα, τα οποία είναι αυτόνομα και δεν συμμετέχουν σε συνδιδασκαλίες π.χ. Β1_1, Β1_2, Β5_3 κ.λπ. .

-Το όνομα της συνδιδασκαλίας, για πρακτικούς λόγους, είναι χρήσιμο να αποτελείται το πολύ από πέντε (5) χαρακτήρες.

-Στην ίδια στήλη θα καταγράφονται, εάν υπάρχουν στη σχολική μονάδα, τα ονόματα των μονάδων και των τμημάτων στήριξης.

5. Επιλογή του είδους του τμήματος.

6. Επιλογή ανάμεσα σε: Συνδιδασκαλία, Αυτόνομο Τμήμα, Μονάδα, Στήριξη.

7. Επιλογή αριθμού περιόδων.

Ο αριθμός των περιόδων, για τις οποίες θα διδάσκεται η συνδιδασκαλία ή το αυτόνομο τμήμα είναι τέσσερεις (4), εκτός των τμημάτων των στηρίξεων και των τμημάτων των μονάδων.

8. Τμήματα από τα οποία προέρχονται οι μαθητές της Συνδιδασκαλίας ή του Τμήματος Στήριξης.

Καταγράφονται όλα τα τμήματα, τα οποία συμμετέχουν στη συνδιδασκαλία – τμήμα Στήριξης. Με αυτή την πληροφορία θα είναι δυνατό δυο συνδιδασκαλίες, αν δεν έχουν κοινό τμήμα και κοινό καθηγητή, να διδάσκονται την ίδια περίοδο.

9. Αριθμός ειδικών μαθημάτων.

Επιλογή του αριθμού των ειδικών μαθημάτων (Ισπανικά, Γερμανικά, κ.λπ), τα οποία συμμετέχουν στη συνδιδασκαλία.

10 Επιλογή του Κωδικού του Ειδικού Μαθήματος.

Επιλογή των κωδικών των μαθημάτων, από τα οποία αποτελείται η συνδιδασκαλία π.χ. για τα Ιταλικά της Β΄ Λυκείου: ΙΤΑ_Β.

11. Συνολικός αριθμός μαθητών ανά μάθημα.

Θα επιλέγεται ο αριθμός των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες διδάσκονται το κάθε μάθημα της συνδιδασκαλίας.

12. Αριθμός Τμημάτων ανά Μάθημα

Αριθμός των τμημάτων ανά μάθημα, τα οποία θα δημιουργηθούν στη συνδιδασκαλία.

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων τμημάτων, των τμημάτων στήριξης και τις μονάδες θα επιλέγεται ο αριθμός 1.

13. Συνδέσεις:

Στη στήλη αυτή πρέπει να αναφερθούν οι συνδιδασκαλίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους.

14. Άλλα μαθήματα στη Συνδιδασκαλία:

Στη στήλη αυτή πρέπει να καταγραφούν όλα τα άλλα μαθήματα, εκτός των ειδικών μαθημάτων, καθώς και ο αριθμός τμημάτων τους που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη συνδιδασκαλία. π.χ. Φυσική (2 τμήματα), Αγγλικά (1 τμήμα), Τεχνολογία (1), …,

15. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ

Να καταγραφούν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή πρόβλημα νομίζετε ότι θα παρουσιαστεί στον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος στο φύλλο του αρχείου “excel, ΣΧΟΛΙΑ.

Στο αρχείο της excel, να δοθούν τα ονόματα και τα τηλέφωνα του/της Διευθυντή/Διευθύντριας, καθώς και των προγραμματιστών, οι οποίοι/ες έχουν την ευθύνη του Ωρολογίου Προγράμματος, για επικοινωνία όταν παραστεί ανάγκη. Το αρχείο, συμπληρωμένο με όλες τις πιο πάνω πληροφορίες, να μετονομαστεί στη μορφή <κωδικός σχολείου>.xlsx (ο κωδικός του σχολείου αναγράφεται μπροστά από το σχολείο στο dropdown listτης αντίστοιχης επιλογής).

Για παράδειγμα: 9999.xlsx

Το αρχείο excel, αφού μετονομαστεί, να αποσταλεί στο Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού της ΔΜΓΕ μέχρι τη Τετάρτη 14/6/2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dme-programmatismos@schools.ac.cy

Επίσης, το αρχείο excel, αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια και τους προγραμματιστές της σχολικής μονάδας, να αποσταλεί ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 14/06/2023, στη διεύθυνση:

ΥΠΑΝ

Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Υπόψη κ. Α. Φιλίππου)

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, παρακαλώ να αποτείνεστε στο Γραφείο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού της ΔΜΓΕ, τηλ. 22-806352.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α.α. Α. Φιλίππου

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                            Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής                                                                   Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                       Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1307