Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους/τις Επιθεωρητές/ήτριες σε εκπαιδευτικούς


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 ΘEMA: Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από τους/τις Επιθεωρητές/Επιθεωρήτριες σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα Προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στους/στις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (πλην των φιλολόγων, για την ενδυνάμωση των οποίων θα υπάρξει διαφορετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα), οι οποίοι/ες την τρέχουσα σχολική χρονιά (2023-2024) θα διδάξουν στα εν λόγω προγράμματα. Βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η περαιτέρω εξοικείωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας των μαθημάτων τους στα τμήματα στα οποία φοιτούν μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις/ιδέες για τον τρόπο διδασκαλίας.

  1. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων καθώς και ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος παρακολούθησης των σεμιναρίων, τα οποία θα διεξαχθούν διαδικτυακά.
  2. Παρακαλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση των σεμιναρίων από τους/τις εκπαιδευτικούς.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

   Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης                                                                                    Διευθυντής  Μέσης                                                           Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και     
    Γενικής Εκπαίδευσης                                                       Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


1279