Διαδικτυακή Ημερίδα «Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο», στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

29 Ιαν 2021 - 14:01


Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας 2020 - 2021

28 Ιαν 2021 - 16:30


Λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για μαθητές/τριες Γ' τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

27 Ιαν 2021 - 16:26


Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού - Απουσία από σχολείο για λόγους δημόσιας υγείας

22 Ιαν 2021 - 14:02


Οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

20 Ιαν 2021 - 13:42


12η Ημερίδα Πληροφορικής για μαθητές/τριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών

20 Ιαν 2021 - 11:41


Κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

15 Ιαν 2021 - 13:24


Προώθηση αιτημάτων από τα σχολεία για Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικούς

15 Ιαν 2021 - 10:28


Λειτουργία προγραμμάτων για τα παιδιά που τυγχάνουν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

14 Ιαν 2021 - 17:54


Επιπρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

14 Ιαν 2021 - 16:28

Newsletter