Το ΥΠΠΑΝ έχει ειδοποιήσει 769 μαθητές/τριες της ειδικής, να προσέλθουν στα σχολεία για φοίτηση


Συνεδρίασε σήμερα η Ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή ειδικών γιατρών από το Υπουργείο Υγείας.

Σχετικά με τη φοίτηση μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε Ειδικές Μονάδες ή των οποίων οι ανάγκες εξυπηρετούνται από σχολικούς βοηθούς/συνοδούς, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι συνεδρίασε σήμερα η Ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή ειδικών γιατρών από το Υπουργείο Υγείας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι περιπτώσεις παιδιών που ετέθησαν ενώπιον της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας οι περιπτώσεις εξετάζονται στη βάση δυο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται παιδιά με ειδικές ανάγκες χωρίς εμφανή ευπάθεια για σοβαρή νόσηση από τον COVID-19 και συστήνεται όπως φοιτήσουν τα παιδιά στο σχολείο. Προβλέπεται, ταυτόχρονα, εκπαίδευση των συνοδών τους για τα μέτρα αυστηρής ατομικής προστασίας και υγιεινής. Στη δεύτερη κατηγορία που προτείνεται, θα συγκαταλέγονται παιδιά με ευπάθεια για σοβαρή νόσηση από τη νόσο COVID-19 και συστήνεται όπως τα παιδιά αυτά παραμείνουν στο σπίτι και τυγχάνουν αξιολόγησης από Ειδικές Επιτροπές. 

Τις αποφάσεις για τις δυο κατηγορίες θα παίρνει η Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί. Γι’ αυτό προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να απευθύνονται στην Ειδική Επιτροπή, μέσω της διεύθυνσης του σχολείου, προκειμένου να ληφθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι σχετικές αποφάσεις.

Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ειδοποιήσει 769 μαθητές και μαθήτριες που εξυπηρετούνται από συνοδούς, αλλά δεν παρουσιάζουν ζήτημα υγείας ή κάποια ευπάθεια, να προσέλθουν στα σχολεία για φοίτηση.

Όσον αφορά στα Ειδικά Σχολεία, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην άρση των περιοριστικών μέτρων για να λειτουργήσουν στη Β’ Φάση, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας απευθύνθηκε στο Υπουργείο Υγείας με την παράκληση να τεθεί το θέμα ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, για να επανεξετασθεί και για τυχόν αναθεώρηση της απόφασης.

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1214