Το ΥΠΠΑΝ έχει εμπιστοσύνη και στηρίζει τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ειδικού Σχολείου «Ευαγγελισμός»


Σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται στο Ειδικό Σχολείο «Ευαγγελισμός», μετά από καταγγελίες γονέα και την αναστάτωση που παρατηρείται τόσο μέσα στον Σύνδεσμο Γονέων, όσο και μεταξύ του προσωπικού του σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σημειώνει ότι:

-   Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Υπουργείο γνωρίζει το πρόβλημα που υπάρχει και ο Σύνδεσμος Γονέων γνωρίζει ότι το Υπουργείο είναι ενήμερο για το πρόβλημα και προβαίνει σε ενέργειες για την αντιμετώπισή του, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου.

-  Το Υπουργείο έχει απευθυνθεί με επιστολή στους ενδιαφερόμενους γονείς υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σεβαστούν τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, καθώς και το προσωπικού του σχολείου, όπως και να συνεργαστούν με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, αποφεύγοντας ενέργειες που προκαλούν ένταση και προστριβές.

-   Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου έχοντας πεισθεί από την αρμόδια πληροφόρηση που είχε από τη Διεύθυνση του σχολείου και από την Έκθεση Καταγραφής του συμβάντος, έχει απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία στις 16 Ιουνίου 2020, με αίτημα όπως αναλάβει την υπεράσπιση των εκπαιδευτικών του σχολείου.

-  Το Υπουργείο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, έχει εμπιστοσύνη και στηρίζει τη Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε άνευ αντικειμένου μια εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, το οποίο και επιδιώκει τόσο την επίλυση του προβλήματος όσο και την ισχύ των προβλεπόμενων διαδικασιών και κανόνων συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο.

Ο Σύνδεσμος Γονέων, όπως και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, είναι ευπρόσδεκτοι στο Υπουργείο και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Παρόλα αυτά, δεν είναι κατανοητό πώς το Υπουργείο μπορεί να είναι αποδέκτης διαμαρτυρίας τη στιγμή που προβαίνει σε ενέργειες που συγκλίνουν με το αίτημα για εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και για την ασφάλεια του προσωπικού του.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1996