Επιστροφή παιδιών Ειδικών Μονάδων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στα σχολεία τους


Διευθυντές/Διευθύντριες
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Θέμα: Επιστροφή παιδιών των Ειδικών Μονάδων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στα σχολεία τους

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι όλα τα παιδιά που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες σε σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις σχολικές τους μονάδες από την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021.

Η διδασκαλία των παιδιών του Γυμνασίου θα διεξάγεται από τις 8.00-10.30 π.μ. στη βάση προγράμματος που θα καταρτιστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου. Η διδασκαλία των παιδιών που φοιτούν σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές θα γίνεται βάση προγράμματος που θα καταρτιστεί από το κάθε σχολείο με τρόπο που να μην επηρεάζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των υπόλοιπων μαθητών/τριών.

Ως εκ τούτου, οι διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς/κηδεμόνες για τη δυνατότητα επιστροφής των παιδιών τους στις σχολικές τους μονάδες, για τις καθορισμένες ώρες που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα, καθώς και για τη συνέχιση της παροχής του μεταφορικού μέσου από και προς το σχολείο. Οι διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν όλους τους επηρεαζόμενους οδηγούς ταξί για το Πρόγραμμα μεταφοράς των μαθητών/τριών.

Η επιστροφή των παιδιών θα πρέπει να γίνει στη βάση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που ισχύει και των οδηγιών των Ιατρικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του ΥΠΠΑΝ.

Δρ Κυπριανός Λούης                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής                                                                                                         Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

950