ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Δημοτική - Ειδική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση), λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 13 Οκτωβρίου 2021.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

(β) Στους πιο κάτω υποψήφιους θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα

(e-mail) στην ηλεκτρονική της διεύθυνση για να δηλώσει κατά πόσο προτίθονται να αποδεκτούν ή όχι τον εν λόγω διορισμό. Σε περίπτωση που θα δηλώσουν ότι προτίθονται να αποδεκτούν, θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν.

(γ) Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31η Αυγούστου 2022.

(δ) Μη αποδοχή διορισμού με σύμβαση δεν συνεπάγεται διαγραφή από τον πίνακα διοριστέων/διορισίμων.

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

21127

 Αθηνά Βαλανίδου

Γιόλου (14) + Τρεμιθούσα (12) + Στρουμπί (3)

Εργοθεραπείας

Φάκελος

  Ονοματεπώνυμο

Εις

21722

  Παναγιώτα Χαραλάμπους

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (19) + Ειδικό Σχολείο "Ευαγγελισμός" - Γέρι (10)

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Μουσικοθεραπείας

Φάκελος

 Ονοματεπώνυμο

Εις

23610

 Άντρη Παναουρή

Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (17) + Ειδικό Σχολείο "Αγιος Σπυρίδωνας" - Λάρνακα (12)

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


276