Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 4 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης


Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση

τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1632