Κατάλογοι προτεινομένων για πλήρωση 3 κενών θέσεων Διευθυντή και Β. Διευθυντή Ειδικής

13 Δεκ 2019 - 15:05


Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση της Eκπαίδευσης εκπαιδευτικών Ειδικών Σχολείων και εκπαιδευτικών ψυχολόγων

10 Δεκ 2019 - 10:56


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης

30 Οκτ 2019 - 15:23


Τοποθετήσεις-μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης

17 Οκτ 2019 - 22:23


Τοποθετήσεις-Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής

25 Σεπ 2019 - 15:25


ΥΠΠΑΝ: Τα παιδιά φέτος, εσκεμμένα και παράνομα, έχουν αφεθεί από τους γονείς τους στο σπίτι

12 Σεπ 2019 - 12:09


Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 1 κενής θέσης Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης.

23 Μαι 2019 - 21:42


ΥΠΠ: Καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί για τη Μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης

06 Απρ 2019 - 19:38


ΥΠΠ: Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης βαίνει προς ολοκλήρωση

27 Μαρ 2019 - 16:16


Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση 1 κενής θέσης Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

22 Μαρ 2019 - 15:12


Newsletter