Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία έναντι Ψηφιακής Μάθησης


ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ Ph.D.*

Γίνεται εκτενής αναφορά τον τελευταίο καιρό και συζήτηση με κριτική για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση σε αντιδιαστολή με την δια ζώσης και εντός σχολικής τάξης διδασκαλία και μάθηση. Πιστεύω υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης με αυτή που ονομάζουμε ψηφιακή μάθηση ή ακόμη ανεξάρτητη μάθηση. Δεν θεωρώ ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί ή πρέπει να αντικαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στη Σχολική Εκπαίδευση ΑΛΛΑ η ψηφιακή μάθηση και ποιοτικά ανεξάρτητη είναι αυτή που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κάνει τη διδασκαλία,  τη μαθητική μάθηση και προ πάντων την Παιδεία πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη, και εξηγώ.  Η ψηφιακή μάθηση, με καθοδήγηση, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να μαθαίνουν και να κατανοούν πιο εύκολα και γρήγορα αφού επιτρέπει και την επανάληψη, την αργή και γρήγορη διδασκαλία μέσω βίντεο, την διαδραστική εξάσκηση, την εικονική πραγματικότητα κ.α,  έτσι ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να εξοικονομήσει χρόνο για να κάνει αυτά που δεν έχει χρόνο να κάνει σήμερα:

1. Να επενδύσει στην εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση για να βοηθήσει αδύναμους μαθητές.

2. Να επενδύσει στην εξατομικευμένη διδασκαλία και δημιουργική διδασκαλία και μάθηση για να στηρίξει και να αναπτύξει το ταλέντο σε μαθητές που το έχουν.

3. Να δώσει Παιδεία και αρχές στους μαθητές του με προσωπική επικοινωνία και διάλογο.

4. Να δώσει χρόνο στους μαθητές να επικοινωνήσουν τη γνώση τους και τη δημιουργικότητα τους.

5. Να συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς για υποστήριξη των μαθητών σε ομαδικά σχέδια, σε δράσεις STEAME, σε εφαρμογές και δημιουργικές καινοτομίες όπως αυτές σχετίζονται με τη καθημερινή ζωή, λύση προβλήματος, διαθεματικές και διεπιστημονικές δράσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

6. Να αναπτυχθεί ο ίδιος και να εφαρμόσει με σχεδιασμό νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη και να βοηθήσει τους μαθητές να μαθαίνουν πως να μαθαίνουν με την αξιοποίηση της ψηφιακής μάθησης και πως να εφαρμόζουν τη γνώση τους.  

Για περισσότερα σε σχέση με τα πιο πάνω συνδεθείτε με τα Ευρωπαϊκά Έργα που τρέχει η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία στο  www.cms.org.cy

*Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Εξέλιξης της Εκπαίδευσης, Spiru Haret University, Romania

Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας

President, European Association of ERASMUS Coordinators

President, European Association of Career Guidance

Πρόεδρος Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ΅

Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter973