Το προβλέψαμε ότι θα χρειαστεί και έγινε


O Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ολοκληρώνει φέτος το Ευρωπαϊκό Έργο  ERASMUS+ «L-Cloud: Developing tomorrow’s Cloud Education Leaders»

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ* 

O Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι o συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με το έργο «L-Clouddeveloping tomorrowCloud education leaders» το οποίο άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2020. Στόχος του έργου είναι η στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να διδάσκουν και να διαχειρίζονται σχολεία κάτω από το περιβάλλον «Cloud Computing». Με αυτό θα μπορούν να υποστηρίζουν την ψηφιακή μάθηση και την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και να προσαρμόζονται από μόνοι τους στις αλλαγές της τεχνολογίας. Σχετικό βίντεο 60 δευτερολέπτων στην Αγγλική μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Nwg3CE_9pCQ&feature=emb_logo

Το έργο ολοκλήρωσε τρία κύρια παραδοτέα:

1. Guidelines for Skills and Competences for Adaptive Education Cloud Leaders.

2. Qualification Framework for Education Cloud Leaders based on Skills and Competence.

3. Course Design for developing adaptive education cloud leaders. 

Για το παραδοτέο 3 προσφέρεται webinar το οποίο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν δωρεάν. Στην συνέχεια θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πιστοποίηση (certification). Επειδή όλοι οι εκπαιδευτικοί απόκτησαν τώρα εμπειρία με χρήση Cloud Computing λόγω της εξ’αποστάσεως διδασκαλίας θα μπορούν να υποβάλουν την εμπειρία τους μαζί με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για πιστοποίηση ως “Adaptable Cloud Education Leader”. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το European Association of Career Guidance.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αποκτούν την πιστοποίηση θα θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια που εξασφαλίζουν τις ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν από μόνοι τους να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας οι οποίες στο μέλλον αναμένεται να είναι τόσο συχνές που δεν θα υπάρχει χρόνος για δια ζώσης επιμόρφωση. Το Σεμινάριο θα προσφέρεται επίσης δια ζώσης ως ERASMUS+ KA1 στην Κύπρο τον Ιανουάριο 2021 για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας για εκπαιδευτικούς σε περιβάλλον «Cloud», ανοικτό προς όλους τους Ευρωπαίους Εκπαιδευτικούς.

Το έργο L-Cloud χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξης για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και συγκεκριμένα  από τον τομέα Στρατηγικές Συνεργασίες για τη Σχολική Εκπαίδευση.

Ως συντονιστής του έργου, το EACG, συνεργάζεται με εταίρους από την Ευρώπη, όπως το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Ισπανία, το Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” , Alexandria της Ρουμανίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκας από Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγράφων (ΕUROGEO) που εδρεύει στο Βέλγιο, και το European Digital Learning Network από την Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες : www.L-cloud.eu, www.eacg.eu, [email protected]

*Καθηγητής Μαθηματικών και Εξέλιξης της Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του European Association of Career Guidance, Πρόεδρος του European Association of ERASMUS Coordinators, Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής και του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ, μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας, Φινλανδία,  [email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1048