O Covid-19 και το εκπαιδευτικό μας σύστημα


ΤΟΥ ΜΟΡΦΑΚΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ*

Η εκπαίδευση είναι ένας από τους τομείς που δέχτηκαν σημαντικό πλήγμα λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού. Και αυτό γιατί η ανάγκη να αξιοποιηθεί η ψηφιακή και ηλεκτρονική τεχνολογία για να μπορέσει να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό που προκάλεσε η πανδημία, την βρήκε ανέτοιμη. Έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα βρέθηκε σε λίγες μέρες ανήμπορο να ανταπεξέλθει σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

Η αδυναμία της δημόσιας εκπαίδευσης να ανταπεξέλθει άμεσα και να υιοθετήσει πλήρως τις νέες δομές που προνοούσε η τηλεκπαίδευση οφειλόταν στην για χρόνια καθυστέρηση να εκσυγχρονιστεί, στο ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας γινόταν κυρίως περιστασιακά, και στην αδυναμία της να αφήσει πίσω της τη γραφειοκρατία και να αυτοματοποιήσει κάποιες διαδικασίες.

Έτσι, το κλείσιμο των σχολείων λόγω της πανδημίας του Covid -19 και η αναγκαστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έδειξε στην πράξη πως η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος δεν μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα.

Η ειδική/ενιαία (Ε.Ε.) εκπαίδευση φάνηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης και οι μαθητές με αναπηρίες ή με εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίστηκαν σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού. Η Ε.Ε δεν συμπεριλαμβάνονταν σε κανένα πλάνο, είτε για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είτε για την επιστροφή τους στα σχολεία.

Σήμερα επιχειρείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να λυθούν όλα τα προβλήματα και να υλοποιηθούν άμεσα όλες εκείνες οι αλλαγές στην εκπαίδευση που αφορούν την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται:

·   Να υπάρξει σχεδιασμός και όραμα που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα.

·   Να θεσπιστεί αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΑΝ για να αναλάβει την διαχείριση και τον συντονισμό.

·   Να οργανωθεί μία ποιοτική εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

·   Να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις δικτύων ίντερνετ στα σχολεία και να υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (PC, Tablet).

·   Να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση.

Στα πιο πάνω πρέπει να προστεθεί και η ανάγκη να απαλειφθεί οποιοδήποτε χάσμα μπορεί να υπάρχει μεταξύ των μαθητών και που σχετίζονται με:

•   Το άνισο επίπεδο οικονομικής, μορφωτικής και οικογενειακής κατάστασης, στοιχεία που προσχωρούν στο σχολείο.

•   Την αφαίρεση της δυνατότητας παροχής βοήθειας μάθησης, έμπνευσης και κινήτρων προς τους πιο αδύναμους μαθητές.

Είναι αναμφισβήτητο πως η φυσική διδασκαλία είναι αναντικατάστατο στοιχείο της εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητο είναι και πως η ψηφιακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αναγκαία μόνο ως συμπλήρωμα ή σε έκτακτη κατάσταση. Την ίδια στιγμή όμως είναι τεράστια η ανάγκη σύγχρονων, δωρεάν υποδομών πρόσβασης όλων των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην ψηφιοποιημένη παιδεία.

Είναι αδήριτη ανάγκη το ΥΠΠΑΝ και η Πολιτεία να μειώσει και να εξαλείψει, τόσο της πρόσφατες ανισότητες που δημιουργήθηκαν με την πανδημία, όσο και αυτές που δημιουργούνται από τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που υπάρχουν στην κοινωνία.

Αν δεν γίνει αυτό θα είναι ζημιωμένη η χώρα μας, η ανάπτυξη, η οικονομία και η κοινωνία. Θα έχουμε μείωση του επιπέδου γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα καλεστούν με μηδαμινά εφόδια να διαχειριστούν το μέλλον τους σ’ έναν κόσμο σκληρό και ανταγωνιστικό.

Η κατάκτηση υψηλού επιπέδου Παιδείας αποτελεί στοιχείο της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της ισονομίας και της δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε αδιαφορία από πλευράς του Κράτους αποτελεί ριψοκίνδυνο έλλειμμα δημοκρατίας.

Γενικός Διευθυντής Κ.Σ ΕΔΕΚ
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter827