Πώς γίνονται αντιληπτά τα ελληνικά σύμφωνα από ρωσόφωνους – νέα έρευνα


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό γλωσσολογίας SpeechCommunicationκαταδεικνύει το πώς αντιλαμβάνονται ρωσόφωνοι ομιλητές σύμφωνα της Ελληνικής που δεν υπάρχουν στη μητρική τους γλώσσα. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που χρησιμοποιεί πειραματικό έλεγχο για να συγκρίνει φωνολογικές και φωνητικές δομές της Ελληνικής και της Ρωσικής.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δρα Γιώργο Π. Γεωργίου, επικεφαλής του φωνητικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου RUDN της Μόσχας μετά από την εξασφάλιση χρηματοδότησης έρευνας από τη Ρωσική κυβέρνηση.

Στην έρευνα συμμετείχαν 16 φυσικοί ομιλητές της Ρωσικής, φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου RUDN, οι οποίοι δεν είχαν γνώση της Ελληνικής ενώ το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ήταν χαμηλό. Μετά τη συμπλήρωση των ψυχοακουστικών τεστ, φάνηκε ότι αντικαθιστούσαν το ελληνικά σύμφωνα /θ/ (θέλω) και /ð/ (δάσος) με τα ρωσικά /f/ και /z/ αντίστοιχα, ενώ το ελληνικό [ç] (χιόνι) αντικαταστάθηκε από το ουρανικοποιημένο ρωσικό σύμφωνο [xj]. Αντίθετα, το ελληνικό σύμφωνο [ɟ] (γκάμα) δεν ενσωματώθηκε σε καμία κατηγορία ρωσικών συμφώνων.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα αυτά;

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν τις φωνολογικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ρωσόφωνοι μανθάνοντες της Ελληνικής και την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει η εκπαίδευση, ώστε να μειώσει αυτές τις δυσκολίες. Επίσης, υπάρχει ποικιλότητα ως προς την αντικατάσταση ρωσικών συμφώνων με ελληνικά, εφόσον σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προηγούμενη βιβλιογραφία δείχνει την προτίμηση της χρήσης του /t/ αντί του /θ/ και του /d/ αντί του /ð/ από ρωσόφωνους. Έτσι, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αντικατάσταση φθόγγων μπορεί να διαφέρει από ομιλητή σε ομιλητή.

Περαιτέρω έρευνα

Τα δεδομένα της πιο πάνω έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια μιας νέας έρευνας σε συνεργασία με τη Δρα Έλενα Κκεσέ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JournalofExperimentalPhonetics.

Ακόμα μία ομάδα ρωσόφωνων φοιτητών έλαβε μέρος στην έρευνα ως πειραματική ομάδα. Ωστόσο, αυτή η ομάδα διέμενε στην Κύπρο και είχε ακουστικά ερεθίσματα στα Ελληνικά, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τη γλώσσα. Σκοπός της έρευνας ήταν να καταδείξει κατά πόσο τα άτομα που διέμεναν στην Κύπρο και είχαν ακουστικά ερεθίσματα στα Ελληνικά μπορούσαν να προσαρμοστούν στα φωνολογικά πρότυπα της γλώσσας που ακούνε σε σχέση με άτομα που δεν έχουν ακουστικά ερεθίσματα. 

Τα αποτελέσματα των ψυχοακουστικών τεστ κατέδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι οι ρωσόφωνοι άκουγαν Ελληνικά, εντούτοις δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν φθόγγους της γλώσσας καλύτερα από ρωσόφωνους που δεν άκουγαν Ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν κάποιος ζει σε μία χώρα που μιλιέται μία ξένη γλώσσα, μη γνώση της ξένης γλώσσας, δεν μπορεί να βοηθήσει την ακουστική αφομοίωση των φθόγγων της. Ενδεχομένως, η κατάκτηση του βασικού λεξιλογίου της ξένης γλώσσας να συντείνει στην καλύτερη αφομοίωση των φθόγγων.

Μπορείτε να δείτε τις έρευνες στους πιο κάτω συνδέσμους:    

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167639320302752

https://www.researchgate.net/publication/344642280_Naturalistic_exposure_to_an_unknown_language_alone_does_not_lead_to_attunement_to_its_phonetic_invariants

*Ακαδημαϊκός
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter557