Χρήσιμα αποτελέσματα Ευρ. Προγράμματος ERASMUS+ για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης


«L-Cloud: Developing tomorrow’s cloud education leaders»

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ Α. ΜΑΚΡΙΔΗ* 

O Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας, ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με το έργο «Clouddeveloping tomorrowCloud education leaders» το οποίο άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώθηκε σήμερα 31 Οκτωβρίου 2020 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα εξής. Στόχος του έργου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να διδάσκουν και να διαχειρίζονται σχολεία κάτω από περιβάλλον «Cloud Computing».

Στην ιστοσελίδα του έργου www.L-Cloud.eu μπορούν οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης να ενημερωθούν για τη Διεθνή Επαγγελματική Πιστοποίηση Ηγετικών Εκπαιδευτικών Ικανοτήτων προσαρμοστικότητας σε τεχνολογικές εξελίξεις και χρήση του Cloud Computing (Certified Cloud Education Leaders). Στην ιστοσελίδα στο σύνδεσμο «Get Certified» θα βρείτε τη διαδικασία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόκτησης των δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν από μόνοι τους να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να μελετήσουν δωρεάν διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας για εκπαιδευτικούς κάτω από το περιβάλλον «Cloud».

Το έργο L-Cloud χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατηγική Σύμπραξης για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και συγκεκριμένα  από τον τομέα Στρατηγικές Συνεργασίες για τη Σχολική Εκπαίδευση, με διάρκεια 25 μήνες.

Ως συντονιστής του έργου, το EACG, συνεργάστηκε με εταίρους από την Ευρώπη, όπως το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης από Ισπανία, το Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” από Ρουμανία, τα Εκπαιδευτήρια Δούκας από Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγράφων (ΕUROGEO) που εδρεύει στο Βέλγιο, και το European Digital Learning Network από την Ιταλία.

*Συντονιστής του Έργου

Προέδρος τoυ European Association of Career Guidance(EACG)

Προέδρος του European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


733