Ενημέρωση για το Σύστημα Κεντρικού Κορμού Μαθητείας.Τι είναι και ποιους μαθητές αφορά


ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ*

Ο Κεντρικός Κορμός Μαθητείας αφορά ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ξεχωριστή διαδρομή παράλληλα με τη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση. Εξυπηρετεί μαθητές που στο στάδιο εγγραφής είναι ηλικίας 15-18 χρονών και ισχύουν τα εξής:

 • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις γυμνασιακές σπουδές ή
 • ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Προπαρασκευαστική Μαθητεία ή
 • έχουν διακόψει τη φοίτηση στο Λύκειο ή στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στους μαθητές αυτούς προσφέρεται μέσα από τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας η ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες για σκοπούς άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, παράλληλα με την περαιτέρω ενίσχυση τους σε γλωσσικές, αριθμητικές και άλλες ικανότητες. Ο Κεντρικός Κορμός συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την εργασία επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία στην αγορά εργασίας ενώ, ταυτόχρονα, τους εφοδιάζει με πρακτικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

Η σύνδεση των μαθητευόμενων με την αγορά εργασίας καθιστά τη φοίτηση στο σύστημα εποικοδομητική για τους μαθητές αφού τους δίνεται η ευκαιρία να παραμείνουν στην επιχείρηση όπου πραγματοποιούν την κατάρτιση τους ή ακόμα και να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Η διάρκεια της φοίτησης στη μαθητεία είναι τρία χρόνια και ενσωματώνει σχολική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Οι απόφοιτοί του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας λαμβάνουν Πιστοποιητικό Μαθητείας το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας  των Δημοσίων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κανονισμοί του 2019 ισχύουν τα ακόλουθα:

    I.  Στους απόφοιτους του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας οι οποίοι κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης για ένα ή δύο χρόνια στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές για απόκτηση απολυτήριου Μέσης Εκπαίδευσης.  

   II.  Στους απόφοιτους του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας που δεν κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου παρέχεται και πάλι η δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, νοουμένου ότι θα επιτύχουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις, το επίπεδο και το περιεχόμενο των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση από το υπουργείο.

*Σχολική Σύμβουλος

 Νέα Σύγχρονη Μαθητεία

Κεντρικός Κορμός Πάφου
Comments (1)

 1. Πεγειώτης Χριστόδουλος:
  Jan 12, 2021 at 06:28 AM

  Ο θεσμός αυτός υπήρχε με μικρές διαφορές και πρίν πολλά χρόνια μέχρι που εσκεμμένα ξεχάστηκε λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς οργανώσεων, γονιών, μαθητών καθ' ότι τεχνητά δημιουργήθηκα οι προϋποθέσεις ώστε όλοι οι μάθητές να αποκτούν απολυτήρια μέσης εκπαίδευσης.
  Σήμερα ένας πολύ μικρός αριθμός μαθητών, για διάφορους λόγους , βρίσκεται στη μαθητεία και ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να αυξηθεί αφού μοιράζονται απολυτήρια μέσης εκπαίδευσης.
  Εκπαιδευτικός Τεχνικής Εκπαίδευσης


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

492