Φιλανθρωπικό ίδρυμα


ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΟΒΑΡΗ*

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε αναφορικά με το κατά πόσον τα σχολεία είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα ή όχι, θα ήταν καλό να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες.

Σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη, ο ορισμός της λέξης ίδρυμα αναφέρεται στον οργανισμό που συγκροτείται για την πραγματοποίηση κοινωφελών σκοπών. Επιπρόσθετα, ο ορισμός της λέξης φιλανθρωπία αναφέρεται στην αγάπη και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο. Συνεπώς, φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι ο οργανισμός που συνεισφέρει στο κοινό καλό, προσφέρει αγάπη προς τον συνάνθρωπο και έχει την μορφή της ελεημοσύνης και γενικότερα της υλικής ή/και ηθικής συμπαράστασης προς τους αναξιοπαθούντες. 

Τώρα που ξεκαθαρίστηκε τι είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, θα ήταν καλό να σχολιαστεί τι δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Φιλανθρωπικό ίδρυμα δεν είναι ένα σχολείο, είτε αυτό είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, είτε αυτό ονομάζεται Νηπιαγωγείο, είτε Δημοτικό, είτε αυτό ονομάζεται Γυμνάσιο, είτε Λύκειο, είτε αυτό ονομάζεται Ειδικό Σχολείο.

Το σχολείο είναι ένας χώρος που προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά. Ένα ενιαίο σχολείο το οποίο προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Σχολείο, σε καμία περίπτωση, δεν είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο προσφέρει φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη.

Κανένας εκπαιδευτικός, είτε αυτός ονομάζεται νηπιαγωγός, δάσκαλος, καθηγητής ή ειδικός παιδαγωγός, είτε αυτός ονομάζεται βοηθός διευθυντής, διευθυντής ή ακόμη επιθεωρητής, δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν ένας μαθητής μπορεί να φοιτήσει ή όχι στο σχολείο της γειτονιάς του. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει ένα άτομο, εκτός και αν αυτό το άτομο είναι ο ίδιος ο μαθητής ή η μαθήτρια.

Φυσικά και το σχολείο δεν είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει πως όλοι οι μαθητές θα λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη τους από τους εκπαιδευτικούς και όχι να στηρίζεται στην καλοσύνη τους. Είναι δικαίωμα των μαθητών να λαμβάνουν ένα προσαρμοσμένο στις δυνατότητες τους αναλυτικό πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς τους και όχι εξαιτίας της ευεργεσίας τους. Είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σχολείο να προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, προσαρμογές, διαφοροποιήσεις και διευκολύνσεις από τους εκπαιδευτικούς και όχι να βασίζεται στην μεγαλοψυχία τους. Είναι ευθύνη όλων μας εκεί που παρατηρούμε πως τα πιο πάνω δεν υλοποιούνται, να αντιδρούμε και να απαιτούμε να γίνουν πράξη. Είναι ευθύνη όλων μας τα σχολεία μας να είναι δημοκρατικά, ανθρώπινα και συμπεριληπτικά και σε καμία περίπτωση φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το επιχείρημα πως το σχολείο δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα σωστά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται, όχι όμως για να μην φοιτήσει ένας μαθητής στη σχολική μονάδα της επιλογής του, αλλά ακριβώς για να φοιτήσει, διεκδικώντας ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την εξέλιξη του σε όλους τους τομείς. Γιατί εδώ είναι σχολείο και όχι φιλανθρωπικό ίδρυμα!

*Ειδική Παιδαγωγός
Comments (1)

  1. Πεγειώτης Χριστόδουλος:
    Feb 28, 2021 at 11:22 AM

    Δεν διευκρινίζεται σε ποιές ηλικίες και σε ποια εκπαιδευτικά επίπεδα τέτοιες αποφάσεις μπορεί να τις παίρνει ο ίδιος ο μαθητής ή η μαθήτρια. Ούτε γίνεται λόγος για τη σχέση εξετάσεων και αποφάσεων.
    Εκπαιδευτικός Τεχνικής Εκπαίδευσης


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1652