Παράγεται έργο, εν μέσω πανδημίας


 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ*

Μέσα από τον απολογισμό έργου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για το έτος 2020, και πάντα μέσα στις γνωστές συνθήκες της πανδημίας, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί σε αδρές γραμμές για το σημαντικό έργο που έχει επιτελεσθεί.

Ο προγραμματισμός και οι δράσεις του ΥΠΠΑΝ στο προηγούμενο διάστημα αφορούσαν στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, την τηλεκπαίδευση για τα οποία χρειάζεται σίγουρα ξεχωριστή αναφορά. Οι πολιτικές του ΥΠΠΑΝ δεν σταμάτησαν όμως με την πανδημία και τα πεπραγμένα αφορούν και σε πολλά άλλα όπως:

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία και προκηρύχτηκε πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για το Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Παιδείας, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό και μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Έργο με προϋπολογισμό 27,8 εκατ. ευρώ.

2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ξεκίνησε το σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνεργασία με την Α.Η.Κ. σε 405 σχολικά κτήρια. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθούν τον Mάρτιο 2022. Το έργο κοστολογείται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ και θα επιφέρει ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος/εξοικονόμηση αξίας περίπου 700.000 ευρώ.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEDIA- ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ξεκίνησε η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος PEDIA σε συνεργασία με το Γραφείο Ενέργειας Κύπρου και με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon για τη βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτηρίων, για σχολεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το έργο για την Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξης Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα σχολεία ξεκινά πιλοτικά σε 25 σχολεία, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 250 χιλιάδων ευρώ ετησίως μόνο για τα 25 σχολεία.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Συνεχίστηκε στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης η εφαρμογή του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης των μαθητών/τριών στη βάση των όσων προβλέπονται από τους Κανονισμούς. Διεξήχθησαν επιτυχώς για πρώτη φορά οι εξετάσεις πρώτου τετραμήνου στην Α’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών τον Δεκέμβριο 2019. Φέτος προβλέπεται γραπτή αξιολόγηση τετραμήνων και για την Α’ και για την Β’ τάξη Λυκείων/Τεχνικών Σχολών. Στο επόμενο σχολικό έτος αυτή η διαδικασία αξιολόγησης θα εφαρμοστεί και στη Γ’ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών. 

5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έχει εγκριθεί από τη Βουλή, από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού με σημαντικές βελτιώσεις της γραπτής αξιολόγησης. Στην τροποποίηση αυτή έχουν ενσωματωθεί οι εισηγήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων (ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ) και των οργανωμένων γονέων.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ξεκινά αρχικά σε πιλοτική φάση, η εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε συνεργασία με τον οργανισμό Cambridge Assessment. Περίπου δυο χιλιάδες μαθητές/μαθήτριες Α’ και Γ’ Λυκείου συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή. Με το σχέδιο αυτό οι μαθητές/μαθήτριες των λυκείων θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο (χωρίς καμία επιβάρυνση -δωρεάν).

7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ TIMMS

Είχαμε φέτος την ανακοίνωση των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους μαθητές μας στην έρευνα Διεθνών Τάσεων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, TIMSS-2019.Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά οι μαθητές και μαθήτριές μας, τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο, παρουσιάζουν μαθησιακά αποτελέσματα καλύτερα από το μέσο όρο. Στις κατατάξεις της έρευνας TIMSS η χώρα μας εντάσσεται πλέον στην ομάδα των πρώτων χωρών.

8. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο οι εργασίες για τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης και η ετοιμασία συστάσεων, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την Ε.Ε., οι οποίες θα οδηγήσουν στη σύνταξη Κανονισμών για την Ειδική Εκπαίδευση.

9. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εφαρμόζεται ήδη στη Μέση Εκπαίδευση ένα πιο λειτουργικό και ορθολογικό σχέδιο εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι διαθέσιμοι πόροι και να δώσουμε πραγματικές ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Έχει ετοιμαστεί και ένα ανάλογο σχέδιο ριζικής αναθεώρησης των δομών διδασκαλίας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για τη Δημοτική Εκπαίδευση.

10.  ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης που αφορά την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών.

11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Παράλληλα θα ξεκινήσει και διαδικασία για την ολοκλήρωση του σχεδίου αξιολόγησης μαθητών/-τριών, με αρκετές καινοτόμες εισηγήσεις.

12. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υιοθετήθηκαν νέες αποτελεσματικότερες διαδικασίες και επιτεύχθηκε νωρίτερα από ότι ποτέ άλλοτε η στελέχωση των σχολικών μονάδων.

13.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΥΠΠΑΝ

Ξεκίνησε και εφαρμόζεται η διοικητική αναδόμηση και στελεχιακής ενίσχυσης του ΥΠΠΑΝ. Έγιναν προσλήψεις 44 μόνιμων λειτουργών εκπαιδευτικού προγραμματισμού και προγραμματίζεται ταυτόχρονη κατάργηση αποσπάσεων. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

14. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ΥΠΠΑΝ έχει υποβάλει εννέα προτάσεις στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προωθήθηκαν άλλες δύο προτάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνολικά επιδιώκουμε έργα συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ μέσω του σχεδίου αυτού.

15. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε η συγγραφή και εκτύπωση 15 βιβλίων για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

16. ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταξύ των άλλων έργων και κτηριακών εγκαταστάσεων που παρουσιάστηκαν ξεχωριστά, έχει ξεκινήσει στη Λεμεσό η κατασκευή της κεντρικής μονάδας για τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ταυτόχρονα, έχει ετοιμαστεί και υποβάλλεται σύντομα το Νομοσχέδιο για τα ΜΙΕΕΚ.

17. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Κύπρος ήδη καθιερώνεται σταδιακά ως ένα περιφερειακό διεθνές κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών. Με 53.262 φοιτητές, από τους οποίους 39.203 σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού δείχνει ότι έχουμε περισσότερους ξένους παρά Κύπριους φοιτητές. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο από τις 39203 φοιτητές 48% προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 46% είναι Κύπριοι και 6% έρχονται από τρίτες χώρες.

18. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καθιερώθηκε και λειτουργεί πολύ παραγωγικά ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει προχωρήσει στην περίοδο αυτή σε πολλές ιδρυματικές αξιολογήσεις πανεπιστημίων και προγραμμάτων.

19. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Διατέθηκε το σύνολο των προϋπολογισμένων πόρων με την καταβολή έκτακτου χριστουγεννιάτικου φοιτητικού επιδόματος.

20. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα οδηγήσει σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης υποψηφίων, με τεστ που θα βελτιώσουν κατά πολύ τις διαδικασίες επιλογής της Υπηρεσίας Εξετάσεων για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

21. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων το Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και στοχεύει στο να δώσουμε τη σημασία που αναλογεί στον πολιτισμό καθώς και να δημιουργήσουμε μια μόνιμη δομή και μηχανισμούς για την άσκηση μιας πιο συγκροτημένης πολιτικής για τον Πολιτισμό.

22. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας η νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση και την αναγνώριση της επαγγελματικής ιδιότητας των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων σε τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας.

23. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Έχει προχωρήσει η διαδικασία εγκαθίδρυσης της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Μετά από διαβουλεύσεις το ΥΠΠΑΝ προχωρά για αυτονόμηση της Ακαδημίας με ειδικές πρόνοιες στον προϋπολογισμό.

Σημειώνεται επίσης η διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για τα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και επετειακών εκδηλώσεων σε σχέση με τα 200 χρόνια από την εθνική επανάσταση του 1821.

*Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΑΝ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1113