Εκπαιδευτικές δραστηριότητες καλοκαίρι 2021. Δωρεάν ή με μερική συγχρηματοδότηση


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ*

Ευκαιρίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς από δράσεις και παραγωγές μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις οποίες μπορείτε σε μερικές περιπτώσεις να συμμετάσχετε είτε δωρεάν είτε με μερική συγχρηματοδότηση. Βρείτε παρακάτω κατάλογο δράσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν για συμμετοχή. Ισχύουν προθεσμίες.

1. 22-24 Ιουνίου 2021, Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος. Δωρεάν συμμετοχή στο συνέδριο European STEAME Conference , με μερική συγχρηματοδότηση. Κάποιοι κανόνες ισχύουν. Αίτηση στο https://steame.eu/european-steame-conference/

2. 22-25 Ιουνίου 2021,  Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος. STEAME Training Course for school teachers. Συμμετοχή δωρεάν για 3 θέσεις μόνο για εκπαδευτικούς Μέσης όποιαςδήποτε ειδικότητας ή για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Πληροφορίες www.steame.eu . Γράψετε στο [email protected] και στο [email protected]

3. 21-26 Ιουνίου 2021, EUROMATH & EUROSCIENCE Conference (HYBRID) for school students, Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος. Εγγραφές μέχρι 11 Ιουνίου, για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πληροφορίες www.euromath.org

3. 24 Ιουνίου 2021, 6.30-8.30 μμ , Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος, Μινι-ημερίδα UPGRADE: UP skillinG Refugees And aDult Educators

Πληροφορίες upgrade-erasmus.eu. Για πρόσκληση γράψετε στο [email protected]

4. 25 Ιουνίου 2021, 8 ώρες, Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος

LEARN+: Building communities of teachers producers to implement personalized learning of mathematics supported by machine learning and block chain to assess competences.

Υπάρχουν μερικές θέσεις για Μαθηματικούς Γυμνασίου οι οποίοι είναι καλοί χρήστες των υπολογιστών, Γράψετε στο [email protected]

Συγχρηματοδότηση για οδοιπορικά και γεύματα.

5. 5-10 Ιουλίου, 12-17 Ιουλίου, 19-24 Ιουλίου 2021, Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο, Οργανωτής: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, για μαθητές, πληροφορίες www.cms.org.cy

6. 5-9 Ιουλίου 2021, ERASMUS Congress and Exhibition, ERACON & CAREER-EU 2021, University of Economics in Varna, Βουλγαρία. Πληροφορίες www.eracon.info , [email protected]

7. 26-31 Ιουλίου 2021, STEAME Summer Camp, Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ, Αγρός, για μαθητές 9-15 ετών. Οργανωτής: THALES Foundation. Πρόγραμμα στην Αγγλική. Πληροφορίες στο www.thalescyprus.com, i[email protected]

8. INNOMATHTrainingCourse, 27-30 Ιουλίου 2021, Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός, για Μαθηματικούς Μέσης Εκπαίδευσης, 3 θέσεις δωρεάν. Πληροφορίες www.innomath.eu Γράψετε στο [email protected]

* Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας, Πρόεδρος του European Association of ERASMUS Coordinators, Πρόεδρος του European Association of Career Guidance, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Κρακωβίας. Συντονιστής Ευρωπαϊκών Έργων.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1529