Ηλικιακή εξέλιξη ομιλίας


ΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑ*

Τα πιο καθοριστικά χρόνια για την εξέλιξη της ομιλίας και το λόγο ενός παιδιού είναι από 1½ έως 4½ χρόνων. Στην ομιλία και στο λόγο, όπως και σε όλους τους ψυχοβιολογικούς τομείς, κάθε άτομο έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης. Υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να γίνονται αντιληπτά κατά την επικοινωνία όμως υπάρχουν και προβλήματα λόγου που ενδέχεται να ξεφύγουν της προσοχής εκ πρώτης όψεως. Ωστόσο, όλα τα προβλήματα λόγου και ομιλίας επηρεάζονται από τη συναισθηματική οργάνωση του ατόμου, το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και το σχολικό-παιδαγωγικό πλαίσιο ενώ, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, επηρεάζουν τη συναισθηματική οργάνωση του παιδιού, τις σχολικές του επιδόσεις, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά του.

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας μπορεί να είναι οργανικές ή λειτουργικές και να σχετίζονται με γενετικά, αναπτυξιακά, νευρολογικά, αισθητηριακά, ψυχογενή και ψυχοκοινωνικά αίτια. Υπό τα πλαίσια αυτά ο λογοθεραπευτής, ως μέλος της  διεπιστημονικής ομάδας,  και ταυτόχρονα ως αρμόδιος για την αξιολόγηση των διαταραχών καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προλαβαίνει τις εξελίξεις κι όχι απλά να τις ακολουθεί ώστε να επέρθει η αποκατάσταση των τελευταίων.

Ένας λογοθεραπευτής μπορεί να ασχοληθεί με διαταραχές όπως οι επιβραδύνσεις στη γλωσσική εξέλιξη, διαταραχές άρθρωσης (δυσλαλίες), φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές στη ροή και στο ρυθμό της ομιλίας (τραυλισμό, ταχυφημία, ταχυλαλία κ.λ.π.), φωνητικές διαταραχές οργανικής προέλευσης, ψυχογενείς διαταραχές φωνής, ειδικές γλωσσικές διαταραχές (λεξιλόγιο, σύνταξη, μορφολογία, σημασιολογία, πραγματολογία.), που όλες, συνολικά, απαρτίζουν την ομάδα που φέρει τον τίτλο Προβλήματα Λόγου και Επικοινωνίας

*Πτυχιούχος του Τμήματος Λογοθεραπείας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και του Μεταπτυχιακού τμήματος Ειδικής Ενιαίας Εκπαίδευσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1173