Έφθασε ο καιρός για ίδρυση Πανεπιστημιακών Κολλεγίων στην Κύπρο


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΑΡΟΥ*

Έφθασε ο καιρός η Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να εξετάσει με την ανάλογη σοβαρότητα και επιστημονικότητα την ίδρυση Πανεπιστημιακών Κολλεγίων (University Colleges) στην Κύπρο.  Η Κύπρος έθεσε στόχο να γίνει περιφερειακό κέντρο Ποιοτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Μέση Ανατολή και όχι μόνο.  Για να επιτευχθεί αυτό πέραν από πολλά άλλα θέματα όπως η δημιουργία κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας, Ψηφιακή Μετάβαση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός βασικός πυλώνας είναι η ίδρυση Πανεπιστημιακών Κολλεγίων. Τα Πανεπιστημιακα Κολλέγια λειτουργούν εδώ και χρόνια με απόλυτη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) πχ. Το University College of London (UCL), Kings College of London και άλλα.

Στη Κύπρο λειτουργούν εννιά 9 Πανεπιστήμια (3 Κρατικά και 6 Ιδιωτικά) και 45 Ιδιωτικές Σχολές Τρτοβαθμίας Εκπαίδευσης! (ΙΣΤΕ). Μερικές από αυτές λειτουργούν με ένα μόνο πρόγραμμα σπουδών ενώ άλλες με πέραν των είκοσι (20)!  Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχει μία τεράστια διαφορά στον αριθμό μεταξύ Πανεπιστημίων και Δημόσιες Σχολών/ ΙΣΤΕ. Άρα υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος ο οποίος θα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Πανεπιστημίων και ΙΣΤΕ. Ο συνδετικός κρίκος είναι η  ίδρυση Πανεπιστημιακών Κολλεγίων με αυστηρές προδιαγραφές σε θέματα Ποιότητας και Παραγωγής Πρωτογενούς Έρευνας. Να τεθούν κριτήρια εισδοχής και αριθμός φοιτητών εφάμιλλα των Πανεπιστημίων και η δημιουργία μίας Σχολής στα πρότυπα των Πανεπιστημιακών Σχολών. 

Οι περισσότερες Δημόσιες Σχολές και  ΙΣΤΕ ήδη προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα 4-τετραετούς φοίτησης και μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρως αξιολόγημενα και πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Τα Πανεπιστημιακά Κολλεγία θα πρέπει και να έχουν και συγκεκριμένη εξειδικευμένη κατέυθυνση π.χ Business School, Agriculture School, στα πρότυπα για παράδειγμα του London Business School.

 *Ακαδημαϊκός, Ερευνητής και Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1065