Η διαχρονική αξία του Ελληνικού Πολιτισμού


ΤΟΥ ΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΜΑΡΟΥ*

Σε μια περίοδο που σημαδεύεται από πολέμους, εχθροπραξίες, άνομης βίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του μηδενισμού της αξίας της ζωής, την αταξία και την κρίση των αξιών και κοινωνικών ανατροπών η διαχρονική αξία του Ελληνικού Πολιτισμού είναι πέραν πιο σημαντική για την παγκόσμια ειρήνη.

Η αποτελεσματική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις είναι η ελληνοκεντρική παιδεία. Να προτάξει για μια ακόμη φορά τις αρχές και τις αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού, την αλληλεγγύη, την  προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δύναμη της γνώσης, τον διάλογο, τον πολιτισμό, την αντιμετώπιση της βίας και της τρομοκρατίας. Ο Ελληνικός Πολιτισμός προάγει την ειρήνη, την αγάπη προς τον συνάθρωπο μας, την οικογένεια, την ελληνορθόδοξη μας χριστιανική μας πίστη. Η ελευθερία, η δημοκρατία, η τέχνη,  η ομορφιά της ζωής και η αναζήτηση επιστημονικής γνώσης της ακαδημαϊκής αναζήτησης, της ελευθερίας του λόγου και της αλήθειας ήταν και είναι αναπόσπαστο μέρος του  Ελληνικού Πολιτισμού. Η γεύση της ελευθερίας και της πνευματικής μάχης κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. H επαφή με τον Ελληνικό Πολιτισμό είναι συναίσθημα, αγάπη και ομορφιά !

Η ιδιαιτερότητα Ελληνικού Πολιτισμού του πολιτισμού έχει να μαρτυρήσει διά το βάθος των αιώνων την τέχνη, την λογοτεχνία, την φιλοσοφική σκέψη, την επιστήμη, την πολιτική και κοινωνική ζωή. Η γνώση και οι νέες ιδέες προωθούν τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη φιλοσοφική σκέψη για τις σχέσεις των ανθρώπων με τη φύση. Η καλλιέργεια των ανθρωπιστικών και ηθικών αξιών για τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα στους νέους, ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης, διοίκησης, δημιουργικότητας, ηγετικότητας και κριτικής σκέψης. Προώθηση της τιμιότητας, της διαφάνειας, της φιλοξενίας, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ειλικρίνειας.

Ο Ελληνικός Πολιτισμός και η Παιδεία μας ξεπερνά τα εθνικά μας σύνορα, με την κατανόηση και την εκτίμηση των ανθρώπων ανεξάρτητα από το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την ανατροφή, την κοινωνική θέση ή την εθνική προέλευση.

*ιΑκαδημαϊκός, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


595