Προτάσεις - θεματικές για αλλαγές, βελτιώσεις σε θέματα Παιδείας - Εκπαίδευσης


ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΠΑΡΡΗ*

Προτάσεις - θεματικές για αλλαγές, βελτιώσεις σε θέματα Παιδείας - Εκπαίδευσης

 1. Αυτονόμηση Δημόσιου Σχολείου (έστω μερική διοικητική, αλλά και οικονομική κατά το πρότυπο των Τεχνικών Σχολών).
 2. Υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας κάθε τέλος του χρόνου η οποία να δημοσιοποιείται. Ο διευθυντής να έχει την ευθύνη λήψης μέτρων διόρθωσης μετά την αυτοαξιολόγηση.
 3. Σωστή επιλογή Διευθυντών.
 4. Ηγέτες Διευθυντές — όχι απλά διεκπεραιωτές. Να έχουν λόγο και στην επιλογή, διακίνηση των εκπαιδευτικών και την ευθύνη επιμόρφωσης του προσωπικού.
 5. Λειτουργία Σχολής Διευθυντικών στελεχών. Η επιτυχής φοίτηση να είναι προϋπόθεση για την επιλογή των Διευθυντών.
 6. Περιορισμός της εξουσίας των Σχολικών Εφορειών οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες και συχνά εξευτελίζουν το Διευθυντή. Έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών.
 7. Καθορισμός ορίων στη λειτουργία των Συνδέσμων Γονέων.
 8. Στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών τον πρώτο λόγο να τον έχει ο Διευθυντής αντί του Επιθεωρητή.
 9. Αύξηση του αριθμού των Συμβούλων και των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων σε κάθε Σχολική Μονάδα.
 10. Χαρούμενα, ανθρώπινα, δημοκρατικά σχολεία. Έμφαση στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, η οποία λειτουργεί και ως προληπτικό μέτρο κατά της παραβατικότητας.
 11. Σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία. Λήψη μέτρων για συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με δημοτικές, κοινοτικές αρχές στις οποίες το κάθε σχολείο ανήκει (π.χ. υιοθέτηση πάρκων, ευπρεπισμός χώρων των δήμων, εμπλοκή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, βοήθεια στη σίτιση απόρων συνδημοτών, συνεργασία με δήμους, κοινότητες σε αθλητικές δραστηριότητες).
 12. Λήψη μέτρων για βελτίωση της εκμάθησης και γνώσης της μητρικής Νεοελληνικής Γλώσσας. Η επιτυχία στην εξέταση της γλώσσας ν' αποτελεί προϋπόθεση για πρόσβαση σε Πανεπιστήμιο. Αύξηση ωρών διδασκαλίας, ενίσχυση διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής.
 13. Βελτίωση κτιριακής υποδομής, ενίσχυση τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος - μετατροπή σε όμορφα και ταυτόχρονα λειτουργικά σχολεία.
 14. Περιορισμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του υπουργείου μόνο στα απαραίτητα και μετά από αυστηρή επιλογή των κατάλληλων για κάθε υπηρεσία. οι αξιωματούχοι, (ΒΔ, ΒΔΑ, Διευθυντές) να αποκλείονται από κάθε απόσπαση.
 15. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής και Αειφόρου εκπαίδευσης στα σχολεία και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημιουργία νέων Περιβαλλοντικών Κέντρων.
 16. Σωστή επιλογή των μελών της Ε.Ε.Υ. η οποία θα βασίζεται στους άριστους όσον αφορά τη γνώση του αντικειμένου και όχι στη κομματική τους ταυτότητα και στην προοπτική εξασφάλισης πολιτικών κερδών.
 17. Αυστηρός έλεγχος στην Ε.Ε.Υ. όσον αφορά αποφάσεις για προαγωγές, τοποθετήσεις-μεταθέσεις. Λήψη μέτρων για να αποκλείονται κομματικές παρεμβάσεις. Ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας.
 18. Αυστηρός και ατομικός έλεγχος από την Ε. Ε.Υ. και λήψη διορθωτικών μέτρων σε θέματα που αφορούν: αναληθή ιατρικά πιστοποιητικά για ασθένειες εκπαιδευτικών όταν προάγονται ή όταν κοντεύει η μετάθεση, καθώς και για την ψευδή δήλωση έδρας για να αποφεύγουν τοποθετήσεις ή μεταθέσεις εκτός.
 19. Ενίσχυση της συνεργασίας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σωστή προετοιμασία των μαθητών Δημοτικού πριν την ένταξη τους στο Γυμνάσιο.
 20. Ευρωπαϊκή Διάσταση. Ενίσχυση της εμπλοκής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων, συνεργασία με Ευρωπαϊκά Σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας, ανταλλαγή εμπειριών - επιμόρφωση.
 21. Διασύνδεση των Σχολείων μας με την αγορά εργασίας. Σχετική επιμόρφωση Συμβούλων Καθηγητών.
 22. Ανοικτά Πανεπιστήμια στην Κοινωνία. Εμπλοκή-δράση των Ακαδημαϊκών σε θέματα πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά, περιβαλλοντικά, ιατρικά, επιστημονικά και γενικά για ότι αφορά την κοινωνία και τους πολίτες.
 23. Ετήσια αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων η οποία να δημοσιοποιείται (αποτελέσματα - επιτυχίες).
 24. Δημοσιοποίηση Οικονομικών δραστηριοτήτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (διαχείριση κρατικής χορηγίας, κόστος σπουδών).
 25. Τα σχολεία να μην αποτελούν μόνο εξεταστικά κέντρα και να λειτουργούν απλά ως προθάλαμοι Πανεπιστημίων αλλά πρωτίστως να προσφέρουν αγωγή και Παιδεία και να συμβάλλουν στη δημιουργία χαρούμενων και ευτυχισμένων νεαρών πολιτών με ήθος, γνώση και πολιτισμό.
 26. Επιτέλους το σχετικό Υπουργείο να λειτουργεί πραγματικά ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ουδέποτε λειτούργησε και — Πολιτισμού. Ως κοινωνία έχουμε περισσότερα ελλείμματα σε θέματα πολιτιστικά, πολιτισμού, αγωγής, ήθους και ηθικής παρά σε θέματα γνώσεων και μόρφωσης.
 27. Αυτονόμηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Περαιτέρω αξιοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του ως Κέντρο Επιμόρφωσης νεοεισερχομένων και υποψηφίων για προαγωγή Εκπαιδευτικών. Έλεγχος και σωστή επιλογή όσων αποσπώνται ή διορίζονται στο Π. Ι .
 28. Ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης Διευθυντών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 29. Υπέρμετρος φόρτος εργασίας Διευθυντών έχουν τεράστιες ευθύνες χωρίς να τους παρέχεται η ανάλογη εξουσία. Ανάγκη μείωσης συνεχούς αποστολής εγκυκλίων-περιορισμός στα απαραίτητα. Καθορισμός νομικών-αστικών ευθυνών-πρόσβαση σε νομικές συμβουλές.
 30. Ασφαλιστική κάλυψη Διευθυντών και Εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας.
 31. Ορισμός ενός φροντιστή-πολυτεχνίτη σε κάθε Σχολείο.
 32. Επανεξέταση θεμάτων όπως:
  α) Εκδρομές: Κατάργηση όπως γίνονται σήμερα, αντικατάσταση με κοντινές εκπαιδευτικές αποστολές και για εξοικονόμηση χρημάτων.
  β) Κυλικεία: Να διαχειρίζονται από τη Σχολική Μονάδα (ίσως από Επιτροπή Εκπαιδευτικών - Κ.Μ.Σ και Συνδ. Γονέων) ώστε να μην είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, να τρώνε τα παιδιά πιο φτηνά και από τα έσοδα τους να γίνονται έργα ή να καλύπτονται ανάγκες του Σχολείου.
  Γ) Αίθουσες Εκδηλώσεων - Κλειστά Στάδια: Μπορούν να ενοικιάζονται για κοινωνικές, αθλητικές εκδηλώσεις και τα έσοδα να χρησιμοποιούνται από το Σχολείο για εκτέλεση έργων, βελτίωση υποδομών, βοήθεια σε άπορους μαθητές.
 33. Συχνότερη επίσκεψη επιθεωρητών στα Σχολεία όχι μόνο ως αξιολόγοι - αλλά για να επιμορφώνουν και να ενισχύουν αδύνατους καθηγητές της ειδικότητας.
 34. Συχνότερη και στενότερη συνεργασία των Σχολικών Μονάδων με Αστυνομία και Γραφεία Ευημερίας.
 35. Συχνότερη και στενότερη συνεργασία με Μ.Μ.Ε. Να γίνει σύσταση στα Μέσα να προβάλουν τα τόσα καλά που γίνονται και όχι να προβάλλονται επιλεκτικά μόνο οι όποιες παραβατικότητες επειδή αυτά «»πουλούν» περισσότερο.
 36. Με συντονιστή το Υπουργείο Παιδείας (Επαρχ. Επιθεωρητές) να προβάλλονται στο τέλος κάθε Σχολικής χρονιάς επιτυχημένες και πρωτοπόρες σχολικές εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές — πολιτιστικές — έρευνες) από διάφορα Σχολεία για σωστή και πλήρη ενημέρωση της κοινωνίας για το πραγματικό και πολυποίκιλο έργο των Σχολείων. Να είναι ένα ετήσιο Παγκύπριο Φεστιβάλ εκδηλώσεων και δράσεων που θα είναι ανοιχτό σε επισκέψεις γονιών, μαθητών, παραγόντων της κοινωνίας, απλών πολιτών και Μ.Μ.Ε.
 37. Γενικότερη Εισήγηση: Ριζική αλλαγή του Εκπαιδευτικού Συστήματος ώστε να γίνει πιο αποκεντρωτικό. Αυτή την στιγμή είναι απαράδεκτα συγκεντρωτικό με Διευθυντές εκτελεστές εγκυκλίων χωρίς Ιδέες και πρωτοβουλίες. Όλα εκπορεύονται από το κέντρο. Το Υπ. Παιδείας να δώσει φωνή και στους Διευθυντές και στους μάχιμους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

  *Φιλόλογος
  Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Διευθυντών Μ. Εκπαίδευσης ΚύπρουComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1809