ΕΤΕΚ: Οι φοιτητές που θα σπουδασουν στο ΗΒ να προσέχουν με την επιλογή μαθημάτων τους


ΚΥΠΕ - Το ΕΤΕΚ καλεί τους υποψήφιους φοιτητές που προτίθενται να επιλέξουν το Ηνωμένο Βασίλειο για τις σπουδές τους στην Πολιτική Μηχανική, περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή των μαθημάτων τους.

Με βάση τα κριτήρια και πλαίσιο εγγραφής στο Μητρώο Μελών του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου του ΕΤΕΚ, πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ εφόσον  έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο και είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσης του.

Ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής και έχει επιτύχει σε τουλάχιστον οκτώ (8) χρονιαία ή σε δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου που αιτείται εγγραφή.
 
Σημειώνει επίσης ότι τα πτυχία Πολιτικής Μηχανικής που γίνονται δεκτά είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Engineering Council/Institution of Civil Engineers (ICE), σε επίπεδο Chartered Engineer. Η εγγραφή στο ΕΤΕΚ είναι δηλαδή εφικτή  είτε με απόκτηση του τίτλου σπουδών “Master of Engineering (M.Eng.)”, Πολιτικής Μηχανικής, είτε με απόκτηση τίτλου  σπουδών “Bachelor of Engineering (B.Eng.) Hons” και κατάλληλο “Μaster of Science (M.Sc.)”, Πολιτικής Μηχανικής, για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση ενός έτους (Matching Section / Further Learning) για σκοπούς αναγνώρισης από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer.
 
Διευκρινίζεται πως, πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου με βαθμό “Pass” και “Ordinary” δεν γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
 
Τέλος σημειώνει ότι για εντοπισμό τέτοιων προγραμμάτων σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Engineering Council (www.engc.org.uk).

(ΚΥΠΕ/ΑΧΡ)
 

*Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΚΥΠΕ και παραχωρούνται μόνον σε συνδρομητές για συγκεκριμένη χρήση.

  
  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


921