Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα


Το  Υπουργείο  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  (ΥΠΠΑΝ)  δέχεται αιτήσεις για αγορά     Υπηρεσιών  από Εκπαιδευτές,  για κάλυψη των πιο κάτω αναγκών για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ τηλ. 25877524

ΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΡΩΣΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΟΙΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ

18.00-19.30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΙΛΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ή ΠΕΜΠΤΗ

18.00-19.30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΙΛΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.30-19.00

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ

18.00-19.30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

ΤΡΙΤΗ

19.45-21.15

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

19.15-20.45

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΜΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17.15-18.45

ΖΟΥΜΠΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΝΤΑΚΩΜΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

18.30-20.00

ΜΠΡΙΤΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε΄(ΚΒ) – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΡΙΤΗ

17.30-19.00

ΧΟΡΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

18.00-19.30

ΧΟΡΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

20.00-21.30

ΧΟΡΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΑΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ

19.30-21.00

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ τηλ. 26804521/522

ΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ

ΤΡΙΤΗ

17.30-19.00

ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

17.30-19.00

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΓΥΜΝ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.30-19.00

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΓΥΜΝ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

16.00-17.30

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ τηλ. 22800800/803/878

ΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

18.00-20.15

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

18.00-20.15

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ τηλ. 24813264

ΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΖΑΧΑΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ

19:00-20:30

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΝΩΝ

ΤΡΙ/ΠΑΡ

18:00-18:45

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ

ΤΡΙ/ΠΑΡ

17:30-18:15

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (ΓΕΝ. ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

ΔΕΥ/ΠΕΜ

19:00-19:45

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30-19:00

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30-21:00

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ

19:00-20:30

ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ Β΄

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00-19:30

ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Α΄

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:30-20:00


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το αργότερο μέχρι  την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα  12:00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)      

[email protected] 

Στο Ηλεκτρονικό τους μήνυμα πρέπει να αναφέρονται τα εξής : 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,  ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  καθώς και το ΘΕΜΑ και το ΚΕΝΤΡΟ για το οποίο ενδιαφέρονται. Πρέπει επίσης να αναφέρουν τα προσόντα που διαθέτουν σχετικά με το θέμα για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Η Υπηρεσία των Επιμορφωτικών Κέντρων δεν δεσμεύεται ότι θα απασχολήσει όλους όσους θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε περίπτωση περισσότερων δηλώσεων για το ίδιο Θέμα και Κέντρο, θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στον πιο κάτω Διαγωνισμό.

Σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα κληθούν να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τα ελάχιστα προσόντα συμμετοχής όπως αναφέρονται στον πιο κάτω Διαγωνισμό.

Οι όροι εργοδότησης είναι οι ίδιοι με τους όρους που περιγράφονται στα έγγραφα του πιο κάτω Διαγωνισμού ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα ενημέρωσης των Επιμορφωτικών Κέντρων και συγκεκριμένα στον πιο κάτω Σύνδεσμο:

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp7586b

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Επαρχιακά Γραφεία ανάλογα με την Επαρχία της ομάδα που σας ενδιαφέρει ως ακολούθως:

Επαρχιακό Γραφείο ΕΚ Λεμεσού
Τηλέφωνο: 25877524

 

Επαρχιακό Γραφείο ΕΚ Πάφου
Τηλέφωνα: 26804521/522

Eπαρχιακό Γραφείο ΕΚ Λευκωσίας
Τηλέφωνα: 22800800/803/878

Επαρχιακό Γραφείο ΕΚ Λάρνακας /Αμμοχώστου

Τηλέφωνο: 24813264

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2481