Έναρξη εγγραφών στα Επιμορφωτικά Κέντρα του ΥΠΠΑΝ 2021-2022


Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων και απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου, ηλικίας 15 ετών και άνω. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των Μελών του προσφέροντας ποικιλία θεμάτων με χαμηλά δίδακτρα. Στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων συμμετέχουν περισσότερα από 25000 άτομα ετησίως.

Τα μαθήματα προσφέρονται σε 25 συναντήσεις τον χρόνο, μία φορά τη βδομάδα, διάρκειας 90 λεπτών. Κάθε άτομο μπορεί να παρακολουθήσει διάφορα θέματα, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη δήλωση του, επιλέγοντας τα θέματα που επιθυμεί. Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων λειτουργούν τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, σε κτήρια των δημοσίων σχολείων ή και σε άλλους κατάλληλους χώρους.

Τα δίδακτρα, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται στα €55,00 τόσο για την πόλη όσο και για την ύπαιθρο, για όλα τα θέματα. Τα Μέλη που θα παρακολουθήσουν μαθήματα τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο και γεννήθηκαν πριν την 31η Οκτωβρίου 1956 θα πληρώσουν το ήμισυ των διδάκτρων (€27,50). Σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων τα δίδακτρα καθορίζονται στα €27,50 και για τα άτομα που γεννήθηκαν πριν την 31η Οκτωβρίου 1956 στα €13.75. Τα δίδακτρα θα καταβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCC.

Οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 5 Οκτωβρίου - 19 Οκτωβρίου 2021. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν αρχές Νοεμβρίου 2021. Παρακαλείται το κοινό, όπως ενημερωθεί σχετικά από την ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων www.moec.qov.cv/epimorfotika. Οι δηλώσεις εγγραφής στα διάφορα προσφερόμενα θέματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.moec.gov.cy/epimorfotika.

Σημαντικές Οδηγίες

-   Οι Εκπαιδευτές/τριες για κάθε θέμα θα καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών. Ακολούθως θα επικοινωνήσουν άμεσα με τα Μέλη τους για να διευθετήσουν την πρώτη τους συνάντηση.

(Αναμένεται να γίνει αρχές Νοεμβρίου 2021).

-   Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της JCC - smart, με τη χρήση του κωδικού εγγραφής (JCCXXXXXXXX) για κάθε μάθημα, και μόνο μετά από οδηγία του/της Εκπαιδευτή/τριας.

Θεματολόγιο Επιμορφωτικών Κέντρων
Ηλεκτρονικός Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


9561