Επιμορφωτικά: Έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα πληρωμών της Υπηρεσίας JCC SMART


Τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, πληροφορούν όλα τα Μέλη, τα οποία έχουν εγγραφεί σε ομάδες και παρακολουθούν μαθήματα, ότι η πλατφόρμα πληρωμών της Υπηρεσίας JCC SMART έχει ενεργοποιηθεί. Τονίζεται ότι τα Μέλη θα προβούν στην πληρωμή μόνον, όταν η ομάδα τους συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Μελών, σε συνεννόηση πάντοτε με το Εκπαιδευτή/τρια τους.

Οι πληρωμές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com· Συνεπώς δε θα μπορούν να γίνονται πληρωμές μέσω των εμπορικών τραπεζών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1332