Λήγουν στις 6 Νοεμβρίου οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα

30 Οκτ 2015 - 15:11


Επιμορφωτικά: Ευθύνη εκπαιδευτών και τοπικών υπευθύνων η πληρωμή των τελών των εγγραφέντων

26 Οκτ 2015 - 14:21


Τελικοί Κατάλογοι/Μητρώα Μοριοδότησης, για «Τοπικό Υπεύθυνο» Επιμορφωτικών 2015-16

08 Οκτ 2015 - 16:18


Αναθεωρημένοι Κατάλόγοι-Μητρώα Μοριοδότησης, για την Αγορά Υπηρεσιών στα Επιμορφωτικά

06 Οκτ 2015 - 17:31


Προσωρινοί Κατάλογοι/Μητρώων Μοριοδότησης, για θέση Τοπικού Υπεύθυνου Επιμορφωτικών 2015-2016

29 Σεπ 2015 - 11:57


Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η προθεσμία για εγγραφές στα Επιμορφωτικά

23 Σεπ 2015 - 13:16


Τελικοί Κατάλογοι Μητρώων Μοριοδότησης για Αγορά Υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά Κέντρα 2015-2016

11 Σεπ 2015 - 13:48


Αγορά Υπηρεσιών από ενδιαφερόμενους, για τη θέση «Τοπικού Υπεύθυνου» στα Επιμορφωτικά

09 Σεπ 2015 - 13:02


Άρχισαν οι εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα κατά επαρχία

07 Σεπ 2015 - 13:56


Ανάρτηση Αναθεωρημένων Καταλόγων/Μητρώων Μοριοδότησης, για αγορά υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά

02 Σεπ 2015 - 18:05

Newsletter