Π. Λεωνίδου: Θέμα αδυναμίας πτυχιούχων να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων


Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ και μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Πανίκος Λεωνίδου έχει ζητήσει να εγγραφεί για αυτεπάγγελτη εξέταση το πιο κάτω θέμα:

“Η αδυναμία ορισμένων πτυχιούχων εκπαιδευτικών να εγγραφούν στους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων, λόγω επιλογής στο Λύκειο άλλης ξένης γλώσσας πέραν των απαιτούμενων στο σχέδιο Υπηρεσίας του 2016 ”

Αιτιολόγηση:

Κατά την διαδικασία καταρτισμού των « περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Μέσης Εκπαίδευσης – Θέση Καθηγητή (Σχέδιά Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2016», εκ παραδρομής η παραλείψεως προβλέφθηκε η περίληψη στα απαιτούμενα προσόντα μόνο : Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής, της Γαλλικής , η της Γερμανικής .

Έχει περιέλθει στην αντίληψη μας ότι ορισμένοι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί που αποφοίτησαν πριν την ψήφιση των συγκεκριμένων κανονισμών, αδυνατούν να εγγραφούν στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων, επειδή επέλεξαν άλλη ξένη γλώσσα στο Λύκειο, η οποία περιλαμβανόταν στα προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας . 

Ως εκ τούτου θεωρούμε ορθό όπως στο συγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσίας  περιληφθεί ως απαιτούμενο προσόν η καλή γνώση και άλλων γλωσσών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αρθεί η αδικία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2206