Η Πανδημία ως «ευκαιρία» εκχώρησης εξουσιών στην Κυβέρνηση και τους Υπουργούς της


ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ*

Η έξαρση της πανδημίας ανέδειξε δυστυχώς την επιθυμία, αλλά και την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια η παρούσα Κυβέρνηση, να εκχωρήσει περισσότερες εξουσίες και δικαιώματα στους Υπουργούς της.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα , η κατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας Τροποποιητικών Κανονισμών οι οποίοι αποσκοπούν εμμέσως, στην εκχώρηση εξουσίας στον αρμόδιο Υπουργό να καθορίζει μέσω διαταγμάτων/αποφάσεων, και για αόριστο χρονικό διάστημα, νέες ημερομηνίες για την παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο, την έναρξη και λήξη των σχολικών μαθημάτων και το διήμερο Εκπαιδευτικού.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία στον τομέα της παιδείας, ειδικότερα στην ζωή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, αφού ουσιαστικά επήλθαν σημαντικές αλλαγές/ανατροπές στην ύλη, στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σχολικής περιόδου, ενώ απαγορεύθηκε η φυσική παρουσία στα σχολεία.

Είναι προφανές λοιπόν, ότι βιώσαμε και βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και πρωτόγνωρη περίοδο. Αναγκαστήκαμε λόγω των συνθηκών να ανεχτούμε, χωρίς καμιά αντίδραση την άρση πολλών από τα ατομικά συνταγματικά μας δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και η σωματική κίνηση στον ελεύθερο χώρο. Θέσαμε όλοι μας, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, ως πρώτιστη προτεραιότητα τον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών, με τρόπο που να μην βλάπτεται η δημόσια υγεία.

Συνεπώς, όσα από τα δικαιώματα μας συνδέονται με το αγαθό της υγείας (δημόσια, ατομική) έχουν συρρικνωθεί και προσαρμοστεί υπό τις συνθήκες, στην κάλυψη του υπέρτατου αυτού αγαθού.

Ο ιός, φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση στην παρούσα φάση και ως εκ τούτου το κράτος αποφάσισε την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, με συνεπακόλουθο την ανάλογη ανάκτηση των ατομικών μας ελευθεριών. Αναμφίβολα και σε αυτή την μεταβατική περίοδο οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να συνεχίσουμε συνάμα να επαγρυπνούμε, τόσο για την δημόσια υγεία, όσο και για την κατοχύρωση και διασφάλιση των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων μας .

Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να μην πληγούν οι θεσμοί και οι δημοκρατικές διαδικασίες, να μην καταργηθούν άμεσα, ή έμμεσα δομές που για να καθιδρυθούν πέρασαν πολλά χρόνια αγώνων και θυσιών . Ο διάλογος, η συναίνεση, η σύνεση και η ευλαβική τήρηση των νόμων του κράτους, θα πρέπει να αποτελούν πυξίδα και οδηγό τόσο της Εκτελεστικής εξουσίας, όσο και των οργάνων των δυο άλλων εξουσιών , της Νομοθετικής και της Δικαστικής.

Ενόψει λοιπόν του περιορισμού και ελέγχου διάδοσης του ιού, πιστεύουμε ότι και η εκχώρηση οποιασδήποτε γενικής νομοθετικής εξουσιοδότησης στην Εκτελεστική Εξουσία, χωρίς την τυπική και τακτική γένεση νομοθετικών πράξεων, πρέπει να χορηγούνται από τη Νομοθετική Εξουσία με φειδώ..

Η εκτενής, αόριστη και ασαφής εξουσιοδότηση, συνιστά κατά την άποψη μας προϋπόθεση εκμετάλλευσης και/ή κατάχρηση εξουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ενταχθεί και η θέση που εκφράστηκε ξεκάθαρα από το Δημοκρατικό Κόμμα, κατά την συζήτηση των εν λόγω κανονισμών του Υπουργείου Παιδείας, στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλεια της Βουλής.

Είναι η άποψη μας ότι τα κορυφαία συνταγματικά ατομικά δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα και απρόσβλητα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και η πρώτιστη προτεραιότητα όλων μας.  

*Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημοκρατικού Κόμματος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

547